Följ Kött och Charkföretagen

Taggar

Sverige initierar en diskussion i Bryssel om en fortsatt användning av rökaromer i ekologiska charkprodukter

EU har nyligen konstaterat att rökaromer inte längre får användas i ekologiska livsmedel. Landsbygdsministern har meddelat att Sverige kommer att ta upp frågan i Bryssel med syftet att ändra regelverket. Trots både hälso- och miljömässiga fördelar riskerar den nya tolkningen att leda till att svenska charkföretag tvingas gå tillbaka till traditionell rökning med kostsamma investeringar som följd.

Positivt besked kring Livsmedelsverkets avgiftsmodell för slakterierna

Livsmedelsverket meddelade den 16 januari 2012 hur avgiften för den veterinära kontrollen på slakterierna kommer att förändras och att en ny avgiftsmodell införs. Det nya systemet kommer att vara baserat på en fast avgift per djur. Förändringen genomförs mot bakgrund av att regeringen förbättrar konkurrenskraften hos svensk köttproduktion genom att sänka de avgifter som slakterierna betalar.

Kostnaden för Livsmedelsverkets kontroller på slakterierna redovisas öppet till bonden

Regeringen har i budgeten för 2012 beslutat att förbättra konkurrenskraften hos svensk köttproduktion genom att sänka de avgifter som slakterierna betalar för veterinärkontroll. Idag har Kött och Charkföretagens styrelse fattat beslut om en rekommendation till samtliga medlemsföretag med slakteriverksamhet om att införa ett öppet redovisningssystem. Detta gynnar svensk primärproduktion.

Tveksamma slutsatser bakom köttfri måndag

Tveksamma slutsatser bakom köttfri måndag

Dokument   •   2011-11-09 09:21 CET

Vi tror inte att köttfria måndagar kommer att ha någon väsentlig inverkan på svenskarnas köttkonsumtion. Förtroendet för köttet är grundmurat.

Risk för brist på svenskt nötkött i början av 2012

Den 31 december 2011 kommer handjursbidraget i Sverige att avskaffas. Denna förändring kommer att medföra en störning på marknaden för nötkött. För att undvika detta har Kött och Charkföretagen förordat en möjlighet till slakt med fullt handjursbidrag även under inledningen av 2012. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson har nu meddelat att det inte är aktuellt.

Högre status genom fler Mästare

Högre status genom fler Mästare

Dokument   •   2011-09-12 11:18 CEST

Mästarstatusen som sedan länge finns reglerad för många yrken har delvis glömts bort ute hos de svenska kött- och charkföretagen. Det hoppas branschen nu ändra på.

Lika konkurrensvillkor för svenska slakterier ger en injektion till svensk animalieproduktion

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson har meddelat att han i höstens budgetproposition kommer att föreslå att de svenska avgifterna för veterinärkontroll på slakteri justeras ner mot de minimiavgifter som anges i förordning (EG) Nr. 882/2004. Detta är glädjande besked.

Konsumenten får inte vilseledas!

Konsumenten får inte vilseledas!

Dokument   •   2009-05-11 09:23 CEST

Företag i Kött och Charkbranschen har utpekats som fuskare och det har avslöjats att man brutit mot den lagstiftning som har till syfte att ge konsumenterna tydlig och korrekt information. Organisationen Kött och Charkföretagen tar bestämt avstånd från en produktmärkning som riskerar att vilseleda konsumenten.