Följ Kött och Charkföretagen

Taggar

Senaste nytt

Kedjornas makt het fråga inom EU

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2009 14:55 CET

Konsekvenserna av de stora kedjornas ökande koncentration undersöks nu av EU-kommissionen. Vi avvaktar rapporten med stort intresse.

Köttet står starkt trots klimatdebatt

Pressmeddelanden   •   Okt 07, 2009 11:06 CEST

"Minskningen av köttkonsumtionen har inte i första hand orsakats av klimatdebatten utan av pris och lågkonjunktur."

Ny mötesplats på nätet för kött- och charkindustrin är lanserad!

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2009 10:40 CEST

Kött och Charkföretagens (KCF) stora satsning på en ny hemsida är nu sjösatt. Tanken är att den nya hemsidan ska vara navet i KCF:s informationsspridning både till medlemsföretag och till externa besökare som är intresserade av vår bransch.

Sänkt kyltemperatur ger stora fördelar!

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2009 08:56 CEST

"Vi delar uppfattningen att en generell sänkning av temperaturen i butikernas charkdiskar skulle innebära stora fördelar och kunna bidra till att minska mängden konserverande tillsatser."

Tillsatser i skinka - inte bara onyttiga!

Pressmeddelanden   •   Aug 11, 2009 14:47 CEST

Hur går tillverkning av smörgåsskinka till? Varför används tillsatser som nitrit, fosfat mm i skinka? Vad menas med tumlad och pressad skinka?

Konsumenten får inte vilseledas!

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2009 09:23 CEST

Företag i Kött och Charkbranschen har utpekats som fuskare och det har avslöjats att man brutit mot den lagstiftning som har till syfte att ge konsumenterna tydlig och korrekt information. Organisationen Kött och Charkföretagen tar bestämt avstånd från en produktmärkning som riskerar att vilseleda konsumenten.

Befintliga regler måste respekteras!

Pressmeddelanden   •   Maj 06, 2009 14:39 CEST

Företag i vår bransch har återigen utpekats som fuskare. Förtroendet får en ny törn som det tar tid att reparera. Men regler är till för att följas och är vi inte nöjda med dessa så får vi istället arbeta för att förändra dem.

Certifiering minskar offentliga kontrollen

Pressmeddelanden   •   Apr 07, 2009 14:01 CEST

Det är svårt att hitta konkreta exempel på att den administrativa bördan kommer att minska för företagen inom kött- och charkbranschen. Den största förhoppningen har vi när det gäller den offentliga kontrollen.

Nya slaktregler ger förbättrat djurskydd

Nya slaktregler ger förbättrat djurskydd

Pressmeddelanden   •   Mar 10, 2009 09:04 CET

De nya kraven för slakt inom EU innebär en väsentlig förbättring av djurskyddet. Exakt samma regler ska nu gälla inom hela unionen, vilket vi ser som ett stort framsteg.

Myndighetsförslag bra för vår industri

Myndighetsförslag bra för vår industri

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2009 09:34 CET

Vår bedömning är att det nya förslaget till myndighetsstruktur inom livsmedelskedjan skulle innebära väsentliga förbättringar utifrån kött- och charkindustrins synpunkt.

Branschstandarder kan öka förtroendet

Branschstandarder kan öka förtroendet

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2008 13:42 CET

Visst kan man ifrågasätta om man inte i många produkter kan sanera i tillsats- och aromlistan. Vi anser att varje företag i vår bransch bör upprätta en egen policy för tillsatser.

Hög nivå på våra svenska företag

Hög nivå på våra svenska företag

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2008 09:34 CET

Den svenska kött- och charkindustrin är mångfacetterad och utgör en stor och viktig del av hela livsmedelsindustrin. Det finns all anledning att se ljust på framtiden.

Miljödebatten inget för Livsmedelsverket!

Miljödebatten inget för Livsmedelsverket!

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2008 09:31 CEST

Livsmedelsverket bör hålla sig till kärnområdena livsmedelssäkerhet och näring/kostvanor och inte känna sig tvingade att ge sig in i miljödebatten av politiker och miljölobbyn.

Slå ihop Jordbruksverket och Livsmedelsverket!

Slå ihop Jordbruksverket och Livsmedelsverket!

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2008 09:20 CEST

En ny utredning om förändringar av myndighetsstrukturen i Sverige pågår just nu. Vårt preliminära förslag är att Jordbruksverket och Livsmedelsverket slås ihop.

Kloning än så länge oacceptabel metod

Kloning än så länge oacceptabel metod

Pressmeddelanden   •   Aug 26, 2008 08:21 CEST

"Kloning är ännu förknippad med så allvarliga djurskyddsproblem att den inte kan tillämpas i Sverige. Och frågan är om svenska konsumenter kommer att acceptera kött från klonade djur?"

Svensk köttexport till Kina

Svensk köttexport till Kina

Pressmeddelanden   •   Aug 08, 2008 10:15 CEST

- Besluten om hur mycket eller lite kött var och en konsumerar bör enligt vår uppfattning överlåtas till konsumenterna själva både i Sverige och Kina. Det är inte konstigare att exportera svenskt kött till utländska konsumenter, än att exportera en svensk bil, säger Åke Rutegård, VD för Kött och Charkföretagen, med anledning av frågan om svensk köttexport till Kina.

Vår industri präglas av hög effektivitet

Vår industri präglas av hög effektivitet

Pressmeddelanden   •   Jun 09, 2008 11:18 CEST

Våra företag är nu i effektivitet fullt jämförbara med konkurrenterna i vår omgivning, trots att vi har EU:s högsta kostnader för köttkontroll, arbetsmiljö och djurskydd. I den mån merbetalningen för det svenska köttet stannar i mellanleden mellan bonde och konsument, är det vår bestämda uppfattningen att dagligvaruhandeln skickligt utnyttjar konsumenternas preferens för det svenska köttet.

Svensk köttindustri - både stor och liten

Svensk köttindustri - både stor och liten

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2008 16:24 CEST

Svensk köttindustri består idag av några få stora och många små företag. Den förändringsprocess som har skett på senare år har i huvudsak skett bland de stora.

Det nationella stödet till jordbruket i norra Sverige är viktigt för att bibehålla livskraftiga kött- och charkföretag i hela landet!

Det nationella stödet till jordbruket i norra Sverige är viktigt för att bibehålla livskraftiga kött- och charkföretag i hela landet!

Pressmeddelanden   •   Apr 21, 2008 14:07 CEST

Enligt anslutningsfördraget tillåter EU-kommissionen att Sverige lämnar långsiktigt stöd till jordbruket i norra Sverige. Stödet syftar till att bevara primärproduktion och säkra råvarutillgången till livsmedelsindustrin i norra Sverige. Den nuvarande produktionskopplade utformningen riskerar att utmanas både i Sverige (av regeringen) och inom EU (av kommissionen) då den anses föråldrad.

Nötköttskvaliteten på väg att förbättras

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2008 15:59 CEST

Under lång tid har det framförts kritik mot ätkvaliteten på det svenska nötköttet. Men på senare år har flera initiativ tagits och utvecklingen verkar nu vara på väg åt rätt håll.