Gå direkt till innehåll
Magnus Därth, VD på Kött och Charkföretagen välkomnar överenskommelsen om de långsiktiga målen för livsmedelsindustrin, men menar samtidigt att det är de kontreta åtgärderna som i slutändan kommer att påverka konkurrenskraften.
Magnus Därth, VD på Kött och Charkföretagen välkomnar överenskommelsen om de långsiktiga målen för livsmedelsindustrin, men menar samtidigt att det är de kontreta åtgärderna som i slutändan kommer att påverka konkurrenskraften.

Pressmeddelande -

Bra med en enighet om målen för livsmedelsindustrin

Igår presenterade regeringen, Alliansen och Vänsterpartiet sin överenskommelse kring de långsiktiga målen för livsmedelspolitiken. Detta blir nu en tydlig signal till alla i Livsmedels-Sverige om att verka för en ökad konkurrenskraft och en politik med konsumenten i centrum. Men vägen för att nå målen kommer att bli det avgörande.

Det övergripande målet är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet. Genom det övergripande målet sätts också konsumentens efterfrågan i centrum. Överenskommelsen innehåller tre strategiska områden; Regler och villkor, Konsument och marknad och Kunskap och innovation.

-Vi är glada för att man till slut kommit överens om målen för livsmedelspolitiken. Det är viktigt för hela kött- och charkuteribranschen att vi får bra förutsättningar med fokus på ökad konkurrenskraft som är långsiktiga. Men det svåra är inte att sätta målen utan att få alla beslut som regeringen och myndigheter fattar att verka i denna riktning. Här behövs konkreta åtgärder och då är dialogen med industrin viktig, säger Magnus Därth, VD på Kött och Charkföretagen.

I sina första kommentarer har Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht varit tydlig med att fokus ligger på den totala livsmedelsproduktionen och inte bara på olika specifika inriktningar, exv. ekologiskt, närproducerat eller specifika ursprung. Det är hela livsmedelsbranschens konkurrenskraft som är målet.

-Det är viktigt att utgångspunkten är konsument- och marknadsperspektivet. Vilka produkter konsumenten väljer i olika situationer är inget som politiker ska besluta om. Det är bra att fokus nu istället hamnar på vilka förutsättningar som krävs för att livsmedelsindustrin ska kunna leverera de produkter som konsumenterna efterfrågar och då är verklig regelförenkling, kunskap och innovation absolut avgörande, avslutar Magnus Därth.

Ämnen

Taggar


Kött och Charkföretagen, KCF, är branschorganisationen för svenska företag med verksamhet inom slakt, styckning och charkuteritillverkning. Medlemmarna i KCF är stora som små företag exv. HK Scan Sverige AB, Atria Scandinavia AB, KLS Ugglarps AB, HFG Sverige AB, Nyhléns & Hugosons Chark AB och Norvida AB.

KCF representerar företag som sammanlagt omsätter drygt 28 miljarder kronor och sysselsätter ca 8 000 personer. Kött- och charkbranschen är därmed den näst största enskilda delbranschen inom livsmedelssektorn.

Presskontakt

Magnus Därth

Magnus Därth

Presskontakt Verkställande Direktör (VD) 08- 762 65 33

Relaterat material

Kött och Charkföretagen

Kött och Charkföretagen, KCF, är specialistorganisationen för den svenska kött- och charkbranschen. Medlemsföretagen i Kött och Charkföretagen, KCF, bedriver verksamhet inom kött-, chark- eller färdigmatsbranschen i Sverige.

Medlemmarna i Kött och Charkföretagen, KCF, är stora och små, hanterar svensk såväl som importerad råvara och tillverkar både
konventionella och ekologiska produkter. Antalet medlemmar är 88 stycken.

Kött och Charkföretagen, KCF, representerar företag som sammanlagt omsätter ca 28 miljarder kronor och sysselsätter drygt 8 000 personer. Kött- och charkbranschen är därmed den näst största enskilda delbranschen inom livsmedelssektorn.

Kött och Charkföretagen
Storgatan 19
114 51 Stockholm