Följ Kött och Charkföretagen

Taggar

Branschstandard stärker förtroendet

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2010 11:32 CEST

"Nu inför vi en ny märkning av påläggsskinka! Vi har fått tydliga signaler från konsumenter och myndigheter att det behövs information om köttråvaran består av hel skinka eller bitar av skinka."

Stärkt information till konsumenter av påläggsskinka!

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2010 05:32 CEST

Kött och Charkföretagen (KCF) har beslutat att förbättra informationen till konsumenter av påläggsskinka. Kött och Charkföretagens medlemmar kommer genom en ny branschstandard att informera konsumenterna om vilken typ av råvara som har använts i påläggsskinka. Det kommer därmed att bli tydligt för konsumenten om skinkan är gjord av hela muskler eller om den är sammansatt av mindre bitar.

Återskapad rök är ingen rökarom

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2010 11:07 CEST

Att ange "rökarom" i ingrediensförteckningen vid återskapad rök kommer att skapa problem. Vi vädjar nu till Livsmedelsverket att göra en ny prövning av sin tolkning av EU:s förordning.

Policy mot Belgisk Blå en nödvändighet

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2010 12:18 CEST

När det nu avslöjats att Belgisk Blå i viss utsträckning är etablerad i Sverige finns det anledning att aktualisera vår policy som branschorganisation.

Djurskyddet inom EU bör stärkas

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2010 14:21 CET

"Det finns ett starkt behov av en skärpning och harmonisering av djurskyddslagstiftningen inom EU. Ytterst handlar det om allmänhetens förtroende."

Kontrollkostnaderna de högsta inom EU

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2010 13:33 CET

"Vi kommer föreslå den svenska regeringen att endast ta ut den minimiavgift som EU-reglerna föreskriver. Det skulle i princip halvera kontrollkostnaden för våra slakterier."

Kedjornas makt het fråga inom EU

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2009 14:55 CET

Konsekvenserna av de stora kedjornas ökande koncentration undersöks nu av EU-kommissionen. Vi avvaktar rapporten med stort intresse.

Nya slaktregler ger förbättrat djurskydd

Nya slaktregler ger förbättrat djurskydd

Pressmeddelanden   •   Mar 10, 2009 09:04 CET

De nya kraven för slakt inom EU innebär en väsentlig förbättring av djurskyddet. Exakt samma regler ska nu gälla inom hela unionen, vilket vi ser som ett stort framsteg.

Myndighetsförslag bra för vår industri

Myndighetsförslag bra för vår industri

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2009 09:34 CET

Vår bedömning är att det nya förslaget till myndighetsstruktur inom livsmedelskedjan skulle innebära väsentliga förbättringar utifrån kött- och charkindustrins synpunkt.

Hög nivå på våra svenska företag

Hög nivå på våra svenska företag

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2008 09:34 CET

Den svenska kött- och charkindustrin är mångfacetterad och utgör en stor och viktig del av hela livsmedelsindustrin. Det finns all anledning att se ljust på framtiden.

Svensk köttexport till Kina

Svensk köttexport till Kina

Pressmeddelanden   •   Aug 08, 2008 10:15 CEST

- Besluten om hur mycket eller lite kött var och en konsumerar bör enligt vår uppfattning överlåtas till konsumenterna själva både i Sverige och Kina. Det är inte konstigare att exportera svenskt kött till utländska konsumenter, än att exportera en svensk bil, säger Åke Rutegård, VD för Kött och Charkföretagen, med anledning av frågan om svensk köttexport till Kina.