Följ Kött och Charkföretagen

Taggar

Med anledning av IARC:s rapport om kött och hälsa: Livsmedelsverkets kostråd gäller

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2015 13:26 CET

Kött- och charkföretagen stödjer sig fullt ut på Livsmedelsverkets kostråd om en balanserad och hälsosam kost. Livsmedelsverket fastställde så sent som 2014 att man tryggt ska kunna äta upp till 500 gram tillagade kött- och charkprodukter per vecka. I kött finns viktiga näringsämnen såsom järn, zink, selen och vitamin B12. IARC:s rapport innebär inte att det vetenskapliga underlaget förändrats.

Den svenska köttbranschen går miste om enorma intäkter

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2015 18:32 CEST

Kina är framtidsmarknaden för svenska livsmedel, främst griskött. Men om den enorma potentialen i den kinesiska marknaden ska kunna utnyttjas måste frågan nu tas på allvar av regeringen. Uppskattningsvis kan cirka 25 miljoner kilo griskött producerat av svenska bönder säljas till i snitt fyra kronor mer per kilo i Kina. Det skulle innebära en inkomstförstärkning på 100 miljoner kronor årligen.

Kött och Charkföretagen inför uppförandekod för sina medlemmar

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2013 12:58 CEST

De senaste månaderna har rapporterna om bedrägligt beteende inom matbranschen duggat tätt. Många av rapporterna har gällt kött och nu reagerar Kött och Charkföretagen genom att införa en strikt uppförandekod för samtliga medlemsföretag.

Vågar Eskil Erlandsson ta steget fullt ut?

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2013 11:21 CET

Fusket med hästkött och historien med de falska oxfiléerna har tydligt visat på en lucka i livsmedelskontrollen i Sverige, en lucka som vi nu måste fylla igen. Det skriver Marie Söderqvist, Livsmedelsföretagen, och Åke Rutegård, Kött- och Charkföretagen på Newsmill. Läs mer via bifogad resurslänk.

Många missuppfattningar om "köttskatt"

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2013 13:29 CET

I medierapporteringen och debatten om Jordbruksverkets rapport om köttkonsumtion florerar flera missuppfattningar:

Förstatliga livsmedelskontrollen

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2012 08:54 CET

Avslöjandena i SvD att svenska grossister och livsmedelsbutiker under lång tid kunnat sälja falsk oxfilé, tydliggör kommunernas bristfälliga kontroller. Mer statlig kontroll är nödvändig, skriver Marie Söderqvist, Livsmedelsföretagen, och Åke Rutegård, Kött- och Charkföretagen på SvD Brännpunkt.

Jakob från Källby klarade det svåra Mästarprovet!

Jakob från Källby klarade det svåra Mästarprovet!

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2012 09:00 CEST

Jakob Dietrich från Källby blev nummer två i hela landet i år att ta det svåra Mästarbrevet i Charkuteri. Mästarprovet för erfarna yrkesmän och kvinnor avlades i Uppsala 13-14 juni.

Rickard från Karlstad andra Mästaren i år!

Rickard från Karlstad andra Mästaren i år!

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2012 09:00 CEST

Rickard Örnborg, till vardags på Värmlands Chark blev nummer två i hela landet i år att ta det svåra Mästarbrevet i Charkuteri. Mästarprovet för erfarna yrkesmän och kvinnor avlades i Uppsala 13-14 juni.

Jerker från Mora klarade det svåra Mästarprovet

Jerker från Mora klarade det svåra Mästarprovet

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2012 09:00 CEST

Jerker Jansson, till vardags på Siljans Chark, blev nummer två i hela landet i år att ta det svåra Mästarbrevet i Charkuteri. Mästarprovet för erfarna yrkesmän och kvinnor avlades i Uppsala 13-14 juni.

Gustav från Nossebro klarade Mästarprovet.

Gustav från Nossebro klarade Mästarprovet.

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2012 09:00 CEST

Gustav Erikson, till vardags på Eriksons Chark i Nossebro, blev i hela landet nummer två i år att ta det svåra Mästarbrevet i Charkuteri. Mästarprovet för erfarna yrkesmän och kvinnor avlades i Uppsala 13-14 juni.

Per från Molkom klarade Mästarprovet!

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2012 08:59 CEST

Per Nilsson från företaget Tranhem Delikatesser blev den första i år som avlade det svåra Mästarprovet i charkuteri under två dagar i Uppsala. Få har gjort eller klarat det under senare åren, så Per är en av få som till hösten kan titulera sig Mästare när han under högtidliga former får motta sitt efterlängtade Mästarbrev vid den årliga Hantverksceremonin i Stockholms Stadshus Blå hallen.

Ny djurskyddslag viktig framtidsfråga

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2012 09:47 CEST

Landshövding Eva Eriksson har på regeringens uppdrag genomfört en utredning av djurskyddslagstiftningen och föreslår omfattande förändringar. Förändringar som om de genomförs, kan få avgörande betydelse för svensk animalieproduktion. De konsekvensanalyser av förslagen som i stor utsträckning saknas i utredningen, måste genomföras innan nuvarande regler ändras.

Småskaliga slakterier tar marknadsandelar

Pressmeddelanden   •   Apr 02, 2012 07:00 CEST

Vi ser en tydlig retrotrend mot alltfler småskaliga slakterier. 2005 var antalet cirka 30, nu har de ökat till cirka 50. Utvecklingen är i grunden intressant, men medför även vissa risker. Kött och Charkföretagen uppmanar därför myndigheterna att ställa samma krav på såväl små som stora slakteriföretag.

Sverige initierar en diskussion i Bryssel om en fortsatt användning av rökaromer i ekologiska charkprodukter

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2012 09:15 CET

EU har nyligen konstaterat att rökaromer inte längre får användas i ekologiska livsmedel. Landsbygdsministern har meddelat att Sverige kommer att ta upp frågan i Bryssel med syftet att ändra regelverket. Trots både hälso- och miljömässiga fördelar riskerar den nya tolkningen att leda till att svenska charkföretag tvingas gå tillbaka till traditionell rökning med kostsamma investeringar som följd.

Positivt besked kring Livsmedelsverkets avgiftsmodell för slakterierna

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2012 10:20 CET

Livsmedelsverket meddelade den 16 januari 2012 hur avgiften för den veterinära kontrollen på slakterierna kommer att förändras och att en ny avgiftsmodell införs. Det nya systemet kommer att vara baserat på en fast avgift per djur. Förändringen genomförs mot bakgrund av att regeringen förbättrar konkurrenskraften hos svensk köttproduktion genom att sänka de avgifter som slakterierna betalar.

Kostnaden för Livsmedelsverkets kontroller på slakterierna redovisas öppet till bonden

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2011 15:13 CET

Regeringen har i budgeten för 2012 beslutat att förbättra konkurrenskraften hos svensk köttproduktion genom att sänka de avgifter som slakterierna betalar för veterinärkontroll. Idag har Kött och Charkföretagens styrelse fattat beslut om en rekommendation till samtliga medlemsföretag med slakteriverksamhet om att införa ett öppet redovisningssystem. Detta gynnar svensk primärproduktion.

Tveksamma slutsatser bakom köttfri måndag

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2011 09:21 CET

Vi tror inte att köttfria måndagar kommer att ha någon väsentlig inverkan på svenskarnas köttkonsumtion. Förtroendet för köttet är grundmurat.

Risk för brist på svenskt nötkött i början av 2012

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2011 07:00 CEST

Den 31 december 2011 kommer handjursbidraget i Sverige att avskaffas. Denna förändring kommer att medföra en störning på marknaden för nötkött. För att undvika detta har Kött och Charkföretagen förordat en möjlighet till slakt med fullt handjursbidrag även under inledningen av 2012. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson har nu meddelat att det inte är aktuellt.

Högre status genom fler Mästare

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2011 11:18 CEST

Mästarstatusen som sedan länge finns reglerad för många yrken har delvis glömts bort ute hos de svenska kött- och charkföretagen. Det hoppas branschen nu ändra på.

Lika konkurrensvillkor för svenska slakterier ger en injektion till svensk animalieproduktion

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2011 10:00 CEST

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson har meddelat att han i höstens budgetproposition kommer att föreslå att de svenska avgifterna för veterinärkontroll på slakteri justeras ner mot de minimiavgifter som anges i förordning (EG) Nr. 882/2004. Detta är glädjande besked.