Följ Kött och Charkföretagen

Taggar

Målet är att helt slippa kastrering av smågrisar

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2011 11:49 CEST

Kastrering av smågrisar utan bedövning är en högaktuell fråga för oss i industrin även om huvudansvaret ligger i uppfödarledet före oss. Med bibehållet förtroende kan ingen av oss försvara att detta viktiga djurskyddsproblem lämnas utan åtgärder längre.

Svensken äter allt mer kött

Pressmeddelanden   •   Mar 10, 2011 14:24 CET

Nyligen har Statistiska Centralbyrån (SCB) tagit fram preliminär statistik över utvecklingen på den svenska köttmarknaden under 2010. Sammantaget visar siffrorna att kött står högt i kurs hos den svenske konsumenten.

Djurskyddsläget på svenska slakterier är gott!

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2011 15:57 CET

Att djurskyddsläget är gott konstaterar docent Charlotte Berg och veterinärinspektör Torbjörn Axelsson i en vetenskaplig artikel i Svensk Veterinärtidning nr 3 2011 efter att Livsmedelsverket genomfört en systematisk kartläggning av djurskyddet vid en lång rad svenska slakterier under 2009-2010.

Dags att tänka om och tänka nytt!

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2011 06:01 CET

Vi tycker att det finns goda skäl att haka på Marit Paulsens förslag om en gemensam djurskyddslag i EU. Det viktigaste är dock att den gäller lika för alla medlemsstater och att medlemsstaterna därutöver ges en möjlighet att via den andra pelaren i den gemensamma jordbrukspolitiken, landsbygdsprogrammet, stödja produktion som har ett högre djurskydd än vad lagstiftningen kräver.

Förpackningsgas bestäms av handeln

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2010 11:09 CET

De köttföretag som idag svarar för det centralpackade köttet får i själva verket instruktioner från kedjorna om vilken typ av skyddande atmosfär som ska användas.

Kött och Charkföretagen inför en ny märkning av påläggsskinka!

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2010 10:50 CEST

Den 1 november 2010 inför Kött och Charkföretagen en ny märkning av påläggsskinka. Märkningen kommer att förbättra informationen till konsumenter av påläggsskinka. Det kommer därmed att bli tydligt för konsumenten om skinkan är gjord av hela muskler eller om den är sammansatt av mindre bitar.

Svagt bemötande av kontrollkritik

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2010 11:21 CEST

Livsmedelsverket har inte varit angeläget om att bemöta påståenden om dålig köttkontroll. Men verkets egen personal utför en omfattande och minutiös kontroll före och efter slakt.

Industrin behöver svensk köttråvara

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2010 11:38 CEST

De svenska charkföretagen kan inte helt basera sin tillverkning på utländsk köttråvara. Vi är mycket oroade över utvecklingen inom svensk djuruppfödning.

Branschstandard stärker förtroendet

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2010 11:32 CEST

"Nu inför vi en ny märkning av påläggsskinka! Vi har fått tydliga signaler från konsumenter och myndigheter att det behövs information om köttråvaran består av hel skinka eller bitar av skinka."

Stärkt information till konsumenter av påläggsskinka!

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2010 05:32 CEST

Kött och Charkföretagen (KCF) har beslutat att förbättra informationen till konsumenter av påläggsskinka. Kött och Charkföretagens medlemmar kommer genom en ny branschstandard att informera konsumenterna om vilken typ av råvara som har använts i påläggsskinka. Det kommer därmed att bli tydligt för konsumenten om skinkan är gjord av hela muskler eller om den är sammansatt av mindre bitar.

Återskapad rök är ingen rökarom

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2010 11:07 CEST

Att ange "rökarom" i ingrediensförteckningen vid återskapad rök kommer att skapa problem. Vi vädjar nu till Livsmedelsverket att göra en ny prövning av sin tolkning av EU:s förordning.

Policy mot Belgisk Blå en nödvändighet

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2010 12:18 CEST

När det nu avslöjats att Belgisk Blå i viss utsträckning är etablerad i Sverige finns det anledning att aktualisera vår policy som branschorganisation.

Djurskyddet inom EU bör stärkas

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2010 14:21 CET

"Det finns ett starkt behov av en skärpning och harmonisering av djurskyddslagstiftningen inom EU. Ytterst handlar det om allmänhetens förtroende."

Kontrollkostnaderna de högsta inom EU

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2010 13:33 CET

"Vi kommer föreslå den svenska regeringen att endast ta ut den minimiavgift som EU-reglerna föreskriver. Det skulle i princip halvera kontrollkostnaden för våra slakterier."

Nästa gång kan det vara slaktens tur

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2009 15:10 CET

Kedjornas makt het fråga inom EU

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2009 14:55 CET

Konsekvenserna av de stora kedjornas ökande koncentration undersöks nu av EU-kommissionen. Vi avvaktar rapporten med stort intresse.

Köttet står starkt trots klimatdebatt

Pressmeddelanden   •   Okt 07, 2009 11:06 CEST

"Minskningen av köttkonsumtionen har inte i första hand orsakats av klimatdebatten utan av pris och lågkonjunktur."

Ny mötesplats på nätet för kött- och charkindustrin är lanserad!

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2009 10:40 CEST

Kött och Charkföretagens (KCF) stora satsning på en ny hemsida är nu sjösatt. Tanken är att den nya hemsidan ska vara navet i KCF:s informationsspridning både till medlemsföretag och till externa besökare som är intresserade av vår bransch.

Sänkt kyltemperatur ger stora fördelar!

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2009 08:56 CEST

"Vi delar uppfattningen att en generell sänkning av temperaturen i butikernas charkdiskar skulle innebära stora fördelar och kunna bidra till att minska mängden konserverande tillsatser."

Tillsatser i skinka - inte bara onyttiga!

Pressmeddelanden   •   Aug 11, 2009 14:47 CEST

Hur går tillverkning av smörgåsskinka till? Varför används tillsatser som nitrit, fosfat mm i skinka? Vad menas med tumlad och pressad skinka?