Följ Kött och Charkföretagen

Stärkt information till konsumenter av påläggsskinka!

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2010 05:32 CEST

Kött och Charkföretagen (KCF) har beslutat att förbättra informationen till konsumenter av påläggsskinka. Kött och Charkföretagens medlemmar, som omfattar drygt 90 procent av svensk charkproduktion, kommer genom en ny branschstandard att informera konsumenterna om vilken typ av råvara som har använts i påläggsskinka. Det kommer därmed att bli tydligt för konsumenten om skinkan är gjord av hela muskler eller om den är sammansatt av mindre bitar.

- ”Branschstandarden innebär en tydlig åtstramning av vad som skall anses som påläggsskinka, men också en tydligare märkning för konsumenterna. Jag är mycket nöjd över att vi på detta sätt stärker en produktgrupp som är så uppskattad av konsumenterna.” säger Åke Rutegård, VD för Kött och Charkföretagen.

Kött och Charkföretagen har i framtagandet av branschstandarden haft en dialog med Livsmedelsverket som ställt sig mycket positiva. I en skrivelse säger myndigheten:

”Livsmedelsverket ser positivt på det faktum att KCF har tagit till sig de synpunkter som har framförts kring märkning av påläggsskinka. En standard som är tydlig underlättar för konsumenten att göra medvetna val…”

Branschstandarden innebär att samtliga medlemsföretag i Kött och Charkföretagen, i påläggsskinkans ingrediensförteckning, skall ange vilken typ av råvara som använts till skinkan; ”skinka helmuskel”, ”skinkbitar” eller ”skinka mald”. Endast lårmuskulatur från gris med tillhörande lägg får användas som råvara. Det tydliggörs även att skinkan inte får ha genomgått en emulgeringsprocess.

-” Det steg som den svenska charkbranschen nu tar kommer att göra det lättare för konsumenten att göra ett medvetet val mellan produktkvalitet och pris. Det är vår uppfattning att dagens konsumenter ställer allt högre krav på den information man får som konsument och vi vill gärna tillgodose detta informationsbehov. ” tillägger Åke Rutegård.

Branschstandarden omfattar medlemmar i Kött och Charkföretagen, men Kött och Charkföretagen gör bedömningen att en ny nivå på informationen till konsument sätts på marknaden i och med standarden och att inget företag som gör påläggsskinka har en möjlighet att frångå den med bibehållet förtroende på marknaden. Branschstandarden har en övergångsperiod för att företagen ska hinna göra nödvändiga ändringar i produktionen och på förpackningsmaterial. Den nya märkningen kommer att träda ikraft den 1 november 2010.

Kontaktperson:

Åke Rutegård

VD, Kött och Charkföretagen

08-762 65 31

Mer information om branschstandarden och vilka företag som är medlemmar i Kött och Charkföretagen finns på www.kcf.se.

Kött och Charkföretagen (KCF) är branschorganisationen för företag med verksamhet inom slakt, styckning och charktillverkning i Sverige. Medlemmarna i KCF är: Köttbranschens Riksförbund (består av ca 125 företag), Scan AB, Atria Scandinavia AB, Gunnar Dafgård AB, KLS Ugglarps AB, HFG Sverige AB, Nyhléns & Hugosons Chark AB, North Trade Stockholm AB, Dalsjöfors Kött Holding AB. KCF representerar företag som sammanlagt omsätter ca 27 miljarder kronor och sysselsätter ca 8 000 personer. Köttbranschen är därmed den näst största enskilda delbranschen inom livsmedelssektorn.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.