Följ Kött och Charkföretagen

Taggar

Ökade råvarukostnader stor utmaning för företagen

Ökade råvarukostnader stor utmaning för företagen

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2019 07:01 CEST

​Under april månad har priserna på griskött stigit hastigt. Inom EU har priserna stigit med 17 % under april månad jämfört med samma månad 2018. En liknande utveckling har skett även i andra delar av världen, tydligast i både USA och Kanada. Griskött är den viktigaste råvaran för den svenska charkuteriindustrin och motsvarar minst 50 % av tillverkningskostnaden, för vissa produkter ännu mer.

Ingen anledning att avstå lammkött i påsk

Ingen anledning att avstå lammkött i påsk

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2019 15:17 CET

​Igår, den 12 mars, publicerade Livsmedelsverket en rapport som kartlägger förekomsten av olika typer av bakterier i lammkött från Sverige och andra länder och den fokuserar särskilt på en typ av e-kolibakterie som kallas STEC eller EHEC. Rapportens syfte är att öka kunskapsläget om lammkött och det är något som vi inom branschen välkomnar.

Allt kött är fritt från antibiotika

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2017 08:30 CEST

Många konsumenter tror felaktigt att det finns antibiotikarester i kött. Trots att både karenstider och myndigheternas provtagning mot gränsvärden i EU-lagstiftningen säkerställer att så inte är fallet. Det visar den konsumentundersökning som Kött och Charkföretagen nyligen genomfört med hjälp av analysföretaget Inizio.

Ny djurskyddslag viktig framtidsfråga

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2012 09:47 CEST

Landshövding Eva Eriksson har på regeringens uppdrag genomfört en utredning av djurskyddslagstiftningen och föreslår omfattande förändringar. Förändringar som om de genomförs, kan få avgörande betydelse för svensk animalieproduktion. De konsekvensanalyser av förslagen som i stor utsträckning saknas i utredningen, måste genomföras innan nuvarande regler ändras.

Målet är att helt slippa kastrering av smågrisar

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2011 11:49 CEST

Kastrering av smågrisar utan bedövning är en högaktuell fråga för oss i industrin även om huvudansvaret ligger i uppfödarledet före oss. Med bibehållet förtroende kan ingen av oss försvara att detta viktiga djurskyddsproblem lämnas utan åtgärder längre.

Djurskyddsläget på svenska slakterier är gott!

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2011 15:57 CET

Att djurskyddsläget är gott konstaterar docent Charlotte Berg och veterinärinspektör Torbjörn Axelsson i en vetenskaplig artikel i Svensk Veterinärtidning nr 3 2011 efter att Livsmedelsverket genomfört en systematisk kartläggning av djurskyddet vid en lång rad svenska slakterier under 2009-2010.

Dags att tänka om och tänka nytt!

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2011 06:01 CET

Vi tycker att det finns goda skäl att haka på Marit Paulsens förslag om en gemensam djurskyddslag i EU. Det viktigaste är dock att den gäller lika för alla medlemsstater och att medlemsstaterna därutöver ges en möjlighet att via den andra pelaren i den gemensamma jordbrukspolitiken, landsbygdsprogrammet, stödja produktion som har ett högre djurskydd än vad lagstiftningen kräver.

Förpackningsgas bestäms av handeln

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2010 11:09 CET

De köttföretag som idag svarar för det centralpackade köttet får i själva verket instruktioner från kedjorna om vilken typ av skyddande atmosfär som ska användas.

Svagt bemötande av kontrollkritik

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2010 11:21 CEST

Livsmedelsverket har inte varit angeläget om att bemöta påståenden om dålig köttkontroll. Men verkets egen personal utför en omfattande och minutiös kontroll före och efter slakt.

Branschstandard stärker förtroendet

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2010 11:32 CEST

"Nu inför vi en ny märkning av påläggsskinka! Vi har fått tydliga signaler från konsumenter och myndigheter att det behövs information om köttråvaran består av hel skinka eller bitar av skinka."

Återskapad rök är ingen rökarom

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2010 11:07 CEST

Att ange "rökarom" i ingrediensförteckningen vid återskapad rök kommer att skapa problem. Vi vädjar nu till Livsmedelsverket att göra en ny prövning av sin tolkning av EU:s förordning.

Policy mot Belgisk Blå en nödvändighet

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2010 12:18 CEST

När det nu avslöjats att Belgisk Blå i viss utsträckning är etablerad i Sverige finns det anledning att aktualisera vår policy som branschorganisation.

Djurskyddet inom EU bör stärkas

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2010 14:21 CET

"Det finns ett starkt behov av en skärpning och harmonisering av djurskyddslagstiftningen inom EU. Ytterst handlar det om allmänhetens förtroende."

Kontrollkostnaderna de högsta inom EU

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2010 13:33 CET

"Vi kommer föreslå den svenska regeringen att endast ta ut den minimiavgift som EU-reglerna föreskriver. Det skulle i princip halvera kontrollkostnaden för våra slakterier."

Nästa gång kan det vara slaktens tur

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2009 15:10 CET

Nya slaktregler ger förbättrat djurskydd

Nya slaktregler ger förbättrat djurskydd

Pressmeddelanden   •   Mar 10, 2009 09:04 CET

De nya kraven för slakt inom EU innebär en väsentlig förbättring av djurskyddet. Exakt samma regler ska nu gälla inom hela unionen, vilket vi ser som ett stort framsteg.

Myndighetsförslag bra för vår industri

Myndighetsförslag bra för vår industri

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2009 09:34 CET

Vår bedömning är att det nya förslaget till myndighetsstruktur inom livsmedelskedjan skulle innebära väsentliga förbättringar utifrån kött- och charkindustrins synpunkt.

Miljödebatten inget för Livsmedelsverket!

Miljödebatten inget för Livsmedelsverket!

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2008 09:31 CEST

Livsmedelsverket bör hålla sig till kärnområdena livsmedelssäkerhet och näring/kostvanor och inte känna sig tvingade att ge sig in i miljödebatten av politiker och miljölobbyn.