2010-05-04 11:07Pressmeddelande

Återskapad rök är ingen rökarom

Att ange "rökarom" i ingrediensförteckningen vid återskapad rök kommer att skapa problem. Vi vädjar nu till Livsmedelsverket att göra en ny prövning av sin tolkning av EU:s förordning.

Vid rökning av charkprodukter används i Sverige sedan länge s k återskapad rök (fresh regenerated smoke) i mycket stor utsträckning, enligt uppgift så stor andel som 80 %. Återskapad rök framställs genom att förbränna flis av olika träslag, såsom alspån. Rökgaserna renas från tjära och hälsoskadliga ämnen och kondenseras i vatten till rökkondensat. Metoden har väsentliga fördelar jämfört med traditionell rökning såväl från hälso- som miljösynpunkt. Den återskapade röken innehåller betydligt lägre halt av hälsoskadliga ämnen än vanlig rök, till exempel PAH (polycykliska aromatiska kolväten) men har i övrigt ungefär samma sammansättning och egenskaper som vanlig rök. Rökutsläpp till den inre och omgivande miljön är mycket mindre än vid traditionell rökning, vilket inte minst har betydelse om charkfabriken ligger i tättbebyggt område. Sedan länge har Livsmedelsverket framhållit dessa fördelar med metoden och jämställt den med traditionell rökning när det gäller märkning av de rökta charkprodukterna. Om återskapad rök används, får produkten märkas med ”rökt” precis som vid traditionell rökning. EU:s nya aromförordning, 1334/2008, som ska tillämpas från den 20 januari 2011, ändrar dock förutsättningarna för märkningen. Livsmedelsverket har nyligen i ett pressmeddelande deklarerat att ”Aromförordningen anger att återskapad rök som härrör från rökkondensat är rökarom och därmed livsmedelsingrediens. Alla livsmedelsingredienser ska anges i ingrediensförteckningen…..Ett livsmedel får kallas ”rökt” om det har rökts på traditionellt sätt eller om det rökts med förångat rökkondensat. Har livsmedlet rökts med förångat rökkondensat, ska dessutom ”rökarom” ingå i ingrediensförteckningen.”

Det är naturligtvis positivt att vi får fortsätta att benämna produkten ”rökt” om man använt återskapad rök. Men kravet att ange ”rökarom” i ingrediensförteckningen är enligt vår uppfattning en feltolkning av aromförordningen och kommer att orsaka betydande problem.  Det är klart vilseledande för konsumenten att en produkt som rökts med återskapad rök jämställs med en produkt där rökarom tillsatts i smeten eller sprayats på produkten. Konsumenten kan få intrycket att rökarom har tillsatts produkten även vid återskapad rök, vilket är helt felaktigt. Bedömningen hos våra många medlemsföretag som använder återskapad rök är att ordet ”rökarom” i ingrediensförteckningen kommer att få många konsumenter att reagera negativt och i många fall välja bort en sådan produkt till förmån för en produkt som rökts på traditionellt sätt. Konsekvensen av detta blir sannolikt att företag som i decennier använt återskapad rök kan komma att återgå till traditionell rök med de nackdelar detta innebär hälso- och miljömässigt men naturligtvis även investeringskostnader i ny utrustning, rökgasrening etc. Enligt uppgift har de franska myndigheterna inte gjort samma tolkning av aromförordningen som Livsmedelsverket och kommer inte att kräva att ”rökarom” anges i ingrediensförteckningen när återskapad rök används.

Vi vädjar nu till Livsmedelsverket att man gör en förnyad prövning av sin tolkning av förordningen och helst utesluter ordet ”rökarom” i ingrediensförteckningen vid användning av återskapad rök. Alternativet ersätts detta ord med ett lämpligare, ex vis ”rök” så att konsumenten inte vilseleds att tro att det är frågan om en tillsats i detta fall. En generell återgång till traditionell rökning av chark i Sverige är inte något som vare sig gynnar konsumenter eller företag och knappast ligger i linje med Livsmedelsverkets uppdrag att verka för högre livsmedelssäkerhet.

VD Åke Rutegård

Kött och Charkföretagen

08 - 762 65 31


Om Kött och Charkuteriföretagen

Kött och Charkföretagen, KCF, är specialistorganisationen för den svenska kött- och charkbranschen. Medlemsföretagen i Kött och Charkföretagen, KCF, bedriver verksamhet inom kött-, chark- eller färdigmatsbranschen i Sverige. Medlemmarna i Kött och Charkföretagen, KCF, är stora och små, hanterar svensk såväl som importerad råvara och tillverkar både konventionella och ekologiska produkter. Antalet medlemmar är 88 stycken. Kött och Charkföretagen, KCF, representerar företag som sammanlagt omsätter ca 28 miljarder kronor och sysselsätter drygt 8 000 personer. Kött- och charkbranschen är därmed den näst största enskilda delbranschen inom livsmedelssektorn.


Kontaktpersoner

Magnus Därth
Verkställande Direktör (VD)
Magnus Därth