2009-05-06 14:39Pressmeddelande

Befintliga regler måste respekteras!

Företag i vår bransch har återigen utpekats som fuskare. Förtroendet får en ny törn som det tar tid att reparera. Men regler är till för att följas och är vi inte nöjda med dessa så får vi istället arbeta för att förändra dem.

Nu har det hänt igen! Företag i vår bransch utpekas som fuskare och det avslöjas att man bryter mot lagstiftningen. Vi trodde att vi skulle slippa den här typen av mediauppmärksamhet, men tyvärr upprepas den. Egentligen är det svårt att förstå hur charkföretag kan komma på tanken att stämpla på förpackningsdatum upp till tio dagar efter att produkten förpackats. Särskilt i ljuset av köttfärsskandalen för drygt ett år sedan. Ingen kan ju ha undgått mediadebatten kring några ICA-handlares ommärkningsrutiner och man kunde förvänta sig att de nu aktuella charkföretagen dragit lärdom därav. De företag som drar på oss negativ publicitet av detta slag, skadar förutom sig själva även konkurrerande företag. Förtroendet för vår bransch får en ny törn som det tar tid att reparera.

Visst, vår bransch är kanske en av de näringsgrenar som omges av flest regler, och det är en av våra viktigaste uppgifter som branschorganisation att arbeta för förenkling och tydlighet i lagstiftningen. Men befintliga regler måste respekteras! Det handlar om djurskydd, livsmedelssäkerhet, redlighet, miljö etc. Regler som ska garantera konsumenterna etiskt försvarbara, säkra och tydligt märkta produkter, men även konkurrensneutralitet mellan företagen och om reglerna följs, en bransch med ett gott anseende. Man kan ha åsikter om dessa regler och ifrågasätta en del, men så länge de finns måste de tillämpas till punkt och pricka. Är vi inte nöjda med vissa regler så ska vi arbeta för en förändring eller ett förtydligande.

Som branschorganisation kommer vi att ännu utförligare och tydligare informera våra medlemsföretag om vilka regler som gäller. Vår nya webbsida, som tas i drift i september, kommer att ge möjlighet för medlemsföretagen att enkelt inhämta information om gällande regler men inte minst om aktuella nyheter och förändringar. Men redan nu kan vi varmt rekommendera de vägledningar som Livsmedelsverket redan publicerat på www.slv.se om hygien, spårbarhet, märkning m m. Fler kommer, bland annat en enkel vägledning om HACCP speciellt riktad till företagen.

Som en direkt följd av det som inträffat, initierar vi nu en diskussion i vår styrelse om eventuella sanktionsåtgärder mot medlemsföretag som bevisligen brutit mot lagstiftning eller avtal.

Vi kommer även proaktivt att driva frågan om att införa branschriktlinjer eller standards för vissa produkter, i första hand för märkning av påläggsskinka. Vår bedömning är att ett bra förslag i den riktningen skulle ge oss initiativet i frågan, minska risken för att myndigheterna reglerar märkningen ovanför huvudet på oss och bidra till att förbättra branschens anseende.

Ett mycket preliminärt förslag skulle kunna vara att svensk påläggsskinka märks med en av följande tre benämningar: helmuskelskinka, sammansatt/alt. pressad skinka och skinkkorv, relaterade till råvarans sammansättning och tillverkningsmetoden. Vi inser naturligtvis svårigheterna med gränsdragning och definition av de två senare kategorierna, men dristar oss trots detta att föra en konstruktiv diskussion med våra medlemsföretag, exempelvis via KCF:s ytterst kompetenta Kvalitetsråd samt dagligvaruhandeln.

Åke Rutegård

VD Kött och Charkföretagen

08-762 65 31


Om Kött och Charkuteriföretagen

Kött och Charkföretagen, KCF, är specialistorganisationen för den svenska kött- och charkbranschen. Medlemsföretagen i Kött och Charkföretagen, KCF, bedriver verksamhet inom kött-, chark- eller färdigmatsbranschen i Sverige. Medlemmarna i Kött och Charkföretagen, KCF, är stora och små, hanterar svensk såväl som importerad råvara och tillverkar både konventionella och ekologiska produkter. Antalet medlemmar är 88 stycken. Kött och Charkföretagen, KCF, representerar företag som sammanlagt omsätter ca 28 miljarder kronor och sysselsätter drygt 8 000 personer. Kött- och charkbranschen är därmed den näst största enskilda delbranschen inom livsmedelssektorn.


Kontaktpersoner

Magnus Därth
Verkställande Direktör (VD)
Magnus Därth