2017-01-17 11:04Pressmeddelande

Bra med en enighet om målen för livsmedelsindustrin

null

Igår presenterade regeringen, Alliansen och Vänsterpartiet sin överenskommelse kring de långsiktiga målen för livsmedelspolitiken. Detta blir nu en tydlig signal till alla i Livsmedels-Sverige om att verka för en ökad konkurrenskraft och en politik med konsumenten i centrum. Men vägen för att nå målen kommer att bli det avgörande.

Det övergripande målet är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet. Genom det övergripande målet sätts också konsumentens efterfrågan i centrum. Överenskommelsen innehåller tre strategiska områden; Regler och villkor, Konsument och marknad och Kunskap och innovation.

-Vi är glada för att man till slut kommit överens om målen för livsmedelspolitiken. Det är viktigt för hela kött- och charkuteribranschen att vi får bra förutsättningar med fokus på ökad konkurrenskraft som är långsiktiga. Men det svåra är inte att sätta målen utan att få alla beslut som regeringen och myndigheter fattar att verka i denna riktning. Här behövs konkreta åtgärder och då är dialogen med industrin viktig, säger Magnus Därth, VD på Kött och Charkföretagen.

I sina första kommentarer har Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht varit tydlig med att fokus ligger på den totala livsmedelsproduktionen och inte bara på olika specifika inriktningar, exv. ekologiskt, närproducerat eller specifika ursprung. Det är hela livsmedelsbranschens konkurrenskraft som är målet.

-Det är viktigt att utgångspunkten är konsument- och marknadsperspektivet. Vilka produkter konsumenten väljer i olika situationer är inget som politiker ska besluta om. Det är bra att fokus nu istället hamnar på vilka förutsättningar som krävs för att livsmedelsindustrin ska kunna leverera de produkter som konsumenterna efterfrågar och då är verklig regelförenkling, kunskap och innovation absolut avgörande, avslutar Magnus Därth.


Om Kött och Charkuteriföretagen

Kött och Charkföretagen, KCF, är specialistorganisationen för den svenska kött- och charkbranschen. Medlemsföretagen i Kött och Charkföretagen, KCF, bedriver verksamhet inom kött-, chark- eller färdigmatsbranschen i Sverige. Medlemmarna i Kött och Charkföretagen, KCF, är stora och små, hanterar svensk såväl som importerad råvara och tillverkar både konventionella och ekologiska produkter. Antalet medlemmar är 88 stycken. Kött och Charkföretagen, KCF, representerar företag som sammanlagt omsätter ca 28 miljarder kronor och sysselsätter drygt 8 000 personer. Kött- och charkbranschen är därmed den näst största enskilda delbranschen inom livsmedelssektorn.


Kontaktpersoner

Magnus Därth
Verkställande Direktör (VD)
Magnus Därth