2010-06-03 11:32Pressmeddelande

Branschstandard stärker förtroendet

Nu inför vi en ny märkning av påläggsskinka!  Vi har fått tydliga signaler från konsumenter och myndigheter att det behövs information om köttråvaran består av hel skinka eller bitar av skinka. Flertalet konsumenter saknar kunskap om hur skinktillverkning går till i dag. Många bryr sig säkert inte om detta, men för dem som är intresserade och inte får vilseledas genom en otydlig märkning, är det angeläget att informationen förbättras. Ett faktum är ju att huvuddelen av den påläggsskinka som tillverkas i Sverige och i övriga Europa består av större eller mindre bitar av skinka som under framställningsprocessen fogats samman och formats tillpåläggsskinka som enkelt kan skivas i lika stora skivor.

I många EU-länder finns nationella regler för hur skinka ska tillverkas och märkas. I Sverige hade vi en standard (namnskydd) för bland annat skinka tills Livsmedelsverket för några år sedan upphävde denna lagstiftning. Man hänvisade till att den fria marknaden inom EU gjorde det allt svårare att upprätthålla särskilda nationella regler. Inom EU har man inte kunnat ena sig om gemensamma regler för tillverkning och märkning av skinka. Skillnaderna i synsätt på kriterier för en gemensam standard anses vara alltför stora. I det vakuum som därför har uppstått har vi från Kött och Charkföretagen (KCF) sett det angeläget att försöka få fram en svensk branschstandard för påläggsskinka, som står för en betydande andel av den totala charkproduktionen.

I vår tidning Köttbranschen, tog undertecknad upp frågan för ett och ett halvt år sedan och föreslog att vi skulle införa en branschstandard för märkning av påläggsskinka. Förslaget mötte stark respons i vår styrelse. KCF:s Kvalitetsråd, där experter från många medlemsföretag medverkar, har efter många turer nu enats om krav och formuleringar i den nya standarden. Förslaget har förankrats hos såväl dagligvaruhandeln som Livsmedelsverket, och dessa har nu uttalat stor tillfredsställelse med resultatet. KCF:s styrelse beslutade därför den 6 maj att standarden ska införas och tillämpas av samtliga medlemsföretag senast den 1 november i år.

I korthet går standarden ut på att endast lårmuskulatur med naturligt tillhörande lägg från gris får användas som köttråvara i en produkt som benämns skinka. I ingrediensförteckningen skall anges om råvaran består av helmuskel, skinkbitar eller mald skinka. Dessutom skall andelen av dessa råvarukategorier i den mån de förekommer i produkten, anges i procent. Råvaran får inte ha genomgått en emulgeringsprocess. Vi klargör därigenom skillnaden mellan skinka och korv. En produkt som innehåller emulgerad (finfördelad) skinkråvara får således inte benämnas skinka.

Vi bedömer att så många som ett 70-tal av KCF:s 130 medlemsföretag tillverkar påläggsskinka och därmed omfattas av den nya standarden. Eftersom KCF inte har någon kontrollfunktion (och inte ska ha det), kan man fråga sig hur vi säkerställer att medlemsföretagen tillämpar den nya märkningen. Vi tror dock inte att det blir ett problem! Företagen inser vilken potential den nya märkningen har för att stärka förtroendet på marknaden. Men även direkta möjligheter att differentiera produkter och priser och sannolikt förbättra lönsamheten på längre sikt. De signaler vi fått från dagligvaruhandeln, inte minst från ICA, gör att vi får draghjälp genom att man enligt uppgift för in standarden i leveransavtalen såväl beträffande EMV- som märkesprodukter. Dessutom räknar vi med att kontrollmyndigheterna kommer att efterfråga märkningen inte bara hos KCF-medlemmar, utan även från de företag som står utanför branschorganisationen.

Nu går vi vidare, och inbjuder till diskussion om vi ska införa standarder även för andra charkprodukter.

VD Åke Rutegård

Kött och Charkföretagen

08 - 762 65 31


Om Kött och Charkföretagen

Kött och Charkföretagen, KCF, är specialistorganisationen för den svenska kött- och charkbranschen. Medlemsföretagen i Kött och Charkföretagen, KCF, bedriver verksamhet inom kött-, chark- eller färdigmatsbranschen i Sverige. Medlemmarna i Kött och Charkföretagen, KCF, är stora och små, hanterar svensk såväl som importerad råvara och tillverkar både konventionella och ekologiska produkter. Antalet medlemmar är 88 stycken. Kött och Charkföretagen, KCF, representerar företag som sammanlagt omsätter ca 28 miljarder kronor och sysselsätter drygt 8 000 personer. Kött- och charkbranschen är därmed den näst största enskilda delbranschen inom livsmedelssektorn.


Kontaktpersoner

Magnus Därth
Verkställande Direktör (VD)
Magnus Därth