2015-05-13 18:32Pressmeddelande

Den svenska köttbranschen går miste om enorma intäkter

Kina är framtidsmarknaden för svenska livsmedel, främst svenskt griskött. Men om framtiden för den svenska grisnäringen ska kunna säkras måste den enorma potentialen i den kinesiska marknaden nu tas på allvar av regeringen.Svenska produkter har mycket gott renommé och   uppskattningsvis kan cirka 25 miljoner kilo griskött producerat av svenska bönder säljas till i snitt fyra kronor mer per kilo i Kina. Det skulle innebära en inkomstförstärkning på 100 miljoner kronor årligen. 

Idag beskriver vi utförligt i Sydsvenska Dagbladet och Helsingsborgs Dagblad

(http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/griskottets-betydelse-i-kina-kan-inte-overdrivas-den-svenska-kottbranschen-gar/) hur viktig frågan om att få tillgång till den kinesiska marknaden är för svensk kött- och charkindustri och i förlängningen också för svensk primärproduktion.

- Att den svenska kött- och charkindustrin får tillträde till den kinesiska marknaden är en helt avgörande framtidsfråga. Den kinesiska efterfrågan på griskött är enorm, även på produkter som vi i vår del av världen inte använder i samma utsträckning, vilket gör detta dubbelt viktigt, säger Magnus Därth, VD på Kött och Charkföretagen.

Grisköttets betydelse i Kina kan inte överdrivas: Två tredjedelar av världens handel med griskött sker med Kina och Hongkong. Den genomsnittlige kinesen äter 39 kilo griskött per år – betydligt mer än den genomsnittlige svensken och t o m mer än en amerikan. Kina är världens näst största importör av livsmedel och världens största konsument av griskött. 

- Frågan om tillträde till den kinesiska marknaden för svenskt griskött ligger i regeringens händer och avgörs helt av vilket engagemang man lägger på frågan. Det är enbart genom aktiva och genomtänkta kontakter med Kina som vi kan få ett  ett svenskt godkännande att exportera griskött, avslutar Magnus Därth, VD på Kött och Charkföretagen .Om Kött och Charkuteriföretagen

Kött och Charkföretagen, KCF, är specialistorganisationen för den svenska kött- och charkbranschen. Medlemsföretagen i Kött och Charkföretagen, KCF, bedriver verksamhet inom kött-, chark- eller färdigmatsbranschen i Sverige. Medlemmarna i Kött och Charkföretagen, KCF, är stora och små, hanterar svensk såväl som importerad råvara och tillverkar både konventionella och ekologiska produkter. Antalet medlemmar är 88 stycken. Kött och Charkföretagen, KCF, representerar företag som sammanlagt omsätter ca 28 miljarder kronor och sysselsätter drygt 8 000 personer. Kött- och charkbranschen är därmed den näst största enskilda delbranschen inom livsmedelssektorn.


Kontaktpersoner

Magnus Därth
Verkställande Direktör (VD)
Magnus Därth