2011-03-09 15:57Pressmeddelande

Djurskyddsläget på svenska slakterier är gott!

Det konstaterar docent Charlotte Berg och veterinärinspektör Torbjörn Axelsson i en vetenskaplig artikel i Svensk Veterinärtidning nr 3 2011 efter att Livsmedelsverket genomfört en systematisk kartläggning av djurskyddet vid en lång rad svenska slakterier under 2009-2010. 

Studien omfattade mätningar av fastlagda djurskyddsparametrar vid slakt av bl.a. gris, nötkreatur och lamm. De kritiska leden i hanteringen vid slakt identifierades och sedan genomfördes studien av de officiella veterinärerna vid de aktuella slakterierna parallellt med ordinarie kontrollarbete. Den generella bedömningen som författarna Berg och Axelsson gör är att djurskyddsläget på de undersökta slakterierna är gott och att det vid flera slakterier idag bedrivs ett systematiskt arbete med egenkontroll och certifierad andrapartskontroll i relation till djurskyddslagstiftningen och med utbildning av personal inom djurskyddsområdet.

 - ”Studien ger de svenska slakterierna ett mycket gott betyg och det är särskilt roligt mot bakgrund av att vi i branschen under lång tid jobbat intensivt med dessa frågor.” säger Kött och Charkföretagens VD Åke Rutegård i en kommentar.  

Författarna Berg och Axelsson konstaterar att det idag i praktiken saknas motsvarande officiella genomgång som belyser djurskyddet i andra länder, men att tillämpningen, trots att regelverket i grunden är detsamma, markant skiljer mellan medlemsstaterna. Bland annat konstaterar de att enligt deras erfarenhet är användandet av elpåfösare vedertaget och används i praktiken i mycket stor utsträckning både på nötkreatur och grisar i andra länder. Studien riktade kritik mot några svenska slakterier för hård drivning samt viss blandning av djur.

- ”Ingenting är så bra att det inte kan bli bättre och ett av de slakterier som hade hög förekomst av hård drivning har aviserat investeringar i ett bättre system för indrivning till bedövningsboxen. Vi jobbar aktivt tillsammans med myndigheterna för att förbättra djurskyddet på slakteri ytterligare.” säger Åke Rutegård vidare.

Artikelförfattarna framhåller att Sverige inom flera områden har ett mer långtgående och striktare regelverk när det gäller djurskydd vid slakt än många andra EU-länder. Som exempel anger man att slakt utan föregående bedövning är helt förbjudet i Sverige, medan många andra EU-länder tillåter sådan slakt och tillämpar den för en stor andel av de slaktade djuren.

- ”Det är också min bedömning efter lång erfarenhet av branschen på EU-nivå. Användningen av elpåfösare är ett exempel, men man kan också nämna djurskyddsvidriga drivgångar för grisar och inte minst förekomsten av slakt utan bedövning. Det är min bestämda uppfattning att undantaget för religiösa grupper missbrukas och detta bekräftas också av EU-kommissionens egen rapport.” avslutar Åke Rutegård.

Presskontakt:

Åke Rutegård, VD, Kött och Charkföretagen

08-762 65 31

För mer information och den fullständiga rapporten hänvisas till Livsmedelsverkets webbplats, www.slv.se.


Om Kött och Charkuteriföretagen

Kött och Charkföretagen, KCF, är specialistorganisationen för den svenska kött- och charkbranschen. Medlemsföretagen i Kött och Charkföretagen, KCF, bedriver verksamhet inom kött-, chark- eller färdigmatsbranschen i Sverige. Medlemmarna i Kött och Charkföretagen, KCF, är stora och små, hanterar svensk såväl som importerad råvara och tillverkar både konventionella och ekologiska produkter. Antalet medlemmar är 88 stycken. Kött och Charkföretagen, KCF, representerar företag som sammanlagt omsätter ca 28 miljarder kronor och sysselsätter drygt 8 000 personer. Kött- och charkbranschen är därmed den näst största enskilda delbranschen inom livsmedelssektorn.


Kontaktpersoner

Magnus Därth
Verkställande Direktör (VD)
Magnus Därth