2008-11-12 09:34Pressmeddelande

Hög nivå på våra svenska företag

null

Den svenska kött- och charkindustrin är mångfacetterad och utgör en stor och viktig del av hela livsmedelsindustrin. Det finns all anledning att se ljust på framtiden.

Chark SM i Göteborg i mitten av oktober blev en fantastisk manifestation av svensk charkindustri och den entreprenörsanda och framtidstro som präglar våra företag trots finanskris och hotande lågkonjunktur. Kvalitetstänkande, innovationsförmåga men även en ambition att bevara gammal god tradition genomsyrade tävlingen som i år hade lockat 60 företag att anmäla 530 produkter för bedömning av den professionella juryn. Prisutdelningen som var höjdpunkten under den bankett som avslutade konferensdagen, gick i glädjens och yrkesstolthetens tecken och hade samlat 330 (!) representanter från våra charkföretag och deras leverantörer. 56 medlemsföretag, såväl mindre som större fanns representerade och delade entusiasmen med pristagarna. En och annan var väl besviken på att den egna produkten inte placerade sig bättre, men detta märktes inte mycket av i festyran. Det är bara att komma igen till nästa Chark SM 2010 !

Vår mat och livsmedelsindustrin som producerar den, är ständigt aktuell i mediadebatten. Just nu när fokus ligger på klimatfrågan, användning av tillsatser och allsköns risker känns det angeläget att lyfta fram hur positivt våra kött- och charkföretag bidrar till den svenska konsumentens behov av viktiga baslivsmedel och inte minst matglädje och matupplevelser.
Det känns många gånger frustrerande när man ifrågasätter vår självklara rätt att välja kött och charkprodukter som en viktig del i en välsmakande, balanserad och näringsriktig kost. Kött och andra animalier har sedan urminnes tid varit en central del i mathållningen i vår del av världen. Vi behöver bara gå ett par generationer tillbaka för att konstatera att dessa livsmedel var en förutsättning för överlevnad på våra nordliga breddgrader. Det går naturligtvis inte att bortse från att den svenska nötköttsproduktionen i någon mån bidrar till klimatgasutsläppen. Men problemet måste sättas in i ett större sammanhang. Under de senaste 80 åren har antalet kor i Sverige minskat från 1,9 miljoner till dagens 0,5 miljoner medan antalet bilar har ökat från 29000 till 4,2 miljoner. Sverige svarar endast för några promille av världens totala köttproduktion som förväntas öka med ca 30% fram till år 2020.

Vi är stolta över att få representera över 150 svenska kött- och charkföretag som förser den svenska marknaden med ett rikt utbud av högkvalitativa produkter. Produkter som utgör en väsentlig del av såväl den dagliga kosten men inte minst kännetecknas av goda matupplevelser och bidrar till hög livskvalitet.

Våra företag lyckas kombinera god smak och ätkvalitet med Europas högsta livsmedelssäkerhet. Industrin är mångfacetterad med ett fåtal stora och många mindre företag. Effektiva företag med hög processteknologisk nivå, men även företag som tillverkar unika produkter enligt traditionella metoder. Kött- och charkindustrin utgör en stor del av svensk livsmedelsindustri. Trots att effektiviseringen drivits mycket långt under senare år och konkurrensförmågan nu är fullt jämförbar med konkurrenternas i vår omvärld, sysselsätts ca 9000 personer i våra företag. Konjunkturförändringarna påverkar endast i begränsad omfattning vår bransch, och jobben är därför relativt säkra.

Miljöfrågorna är mycket viktiga för oss, och vi tar vårt delansvar exempelvis i klimatfrågan.

Det finns enligt vår uppfattning, all anledning att se ljust på framtiden för den svenska kött- och charkindustrin. En viktig förutsättning är dock att vi är lyhörda för marknadens önskemål och krav. Innovationer, produktutveckling och kvalitetssäkring är våra honnörsord!

Åke Rutegård

VD, Kött och Charkföretagen

08-762 65 31


Om Kött och Charkuteriföretagen

Kött och Charkföretagen, KCF, är specialistorganisationen för den svenska kött- och charkbranschen. Medlemsföretagen i Kött och Charkföretagen, KCF, bedriver verksamhet inom kött-, chark- eller färdigmatsbranschen i Sverige. Medlemmarna i Kött och Charkföretagen, KCF, är stora och små, hanterar svensk såväl som importerad råvara och tillverkar både konventionella och ekologiska produkter. Antalet medlemmar är 88 stycken. Kött och Charkföretagen, KCF, representerar företag som sammanlagt omsätter ca 28 miljarder kronor och sysselsätter drygt 8 000 personer. Kött- och charkbranschen är därmed den näst största enskilda delbranschen inom livsmedelssektorn.


Kontaktpersoner

Magnus Därth
Verkställande Direktör (VD)
Magnus Därth