2011-09-12 11:18Pressmeddelande

Högre status genom fler Mästare

null

Mästarstatusen som sedan länge finns reglerad för många yrken har delvis glömts bort ute hos de svenska kött- och charkföretagen. Det hoppas branschen nu ändra på.

Inom kött- och charkindustrin har därför ett tvåårigt projekt initierats för att få fler yrkesverksamma att avlägga Mästarprovet i Charkuteri. Branschen vill på detta sätt uppmärksamma den yrkeskompetens som finns och få fler företag att sträva efter att ha Mästare bland sina anställda. Vid sidan om avklarat Mästarprov kommer deltagarna i projektet också att ges en möjlighet att bredda sin kompetens genom aktiviteter tillsammans med restaurangsektorn samt genom utlandspraktik. Genom ett ökat intresse för att avlägga Mästarprovet hoppas branschen att yrkets status på sikt kommer att öka.

Redan nästa år vill branschen se sina nya Mästare motta sitt Mästarbrev vid den årliga utdelningen i Stockholms Stadshus. Alla Mästare oavsett var de bor har möjlighet att delta vid Stockholms Hantverksförenings utdelning och ceremoni i den pampiga Blå hallen i Stockholms Stadshus.

Projektet delfinansieras av Jordbruksverket inom ramen för regeringssatsningen ”Matlandet Sverige”. Initiativtagare och utförare av projektet är Köttbranschens Riksförbund.

Kontakt: Lars Johansson, 070 – 684 84 77, hk@kottbranschen.se


Om Kött och Charkföretagen

Kött och Charkföretagen, KCF, är specialistorganisationen för den svenska kött- och charkbranschen. Medlemsföretagen i Kött och Charkföretagen, KCF, bedriver verksamhet inom kött-, chark- eller färdigmatsbranschen i Sverige. Medlemmarna i Kött och Charkföretagen, KCF, är stora och små, hanterar svensk såväl som importerad råvara och tillverkar både konventionella och ekologiska produkter. Antalet medlemmar är 88 stycken. Kött och Charkföretagen, KCF, representerar företag som sammanlagt omsätter ca 28 miljarder kronor och sysselsätter drygt 8 000 personer. Kött- och charkbranschen är därmed den näst största enskilda delbranschen inom livsmedelssektorn.


Kontaktpersoner

Magnus Därth
Verkställande Direktör (VD)
Magnus Därth