2009-12-08 14:55Pressmeddelande

Kedjornas makt het fråga inom EU

Konsekvenserna av de stora kedjornas ökande koncentration undersöks nu av EU-kommissionen. Vi avvaktar rapporten med stort intresse.

De stora supermarketkedjornas ökade koncentration och inflytande är ett hett diskussionsämne inom EU. Kritikerna menar att det har skett en kraftig maktförskjutning från leverantörerna, inte minst inom kött- och charksektorn, till kedjorna. Det hävdas att koncentrationen leder till en dominerande ställning som kedjorna missbrukar till skada för små och medelstora leverantörsföretag och inte minst lantbrukarna. Situationen anses vara allvarligast i de nya medlemsstaterna i östra Europa där många företag har slagits ut och uppfödningen av köttproducerande djur har minskat kraftigt. I Rumänien har man gått så långt att en speciell lag nyligen har införts som reglerar marknaden för livsmedel. Den innehåller bland annat ett förbud mot att sälja livsmedel till underpris. Vidare regleras betalningstiderna.

I februari förra året beslutade Europa parlamentet att uppdra åt Kommissionen att undersöka vilka konsekvenser kedjornas koncentration får för småföretag, lantbrukare, arbetstagare och konsumenter. I slutet av 2009 kommer Kommissionens rapport som även ska belysa marginalerna i hela livsmedelskedjan. Man kan även förvänta sig att Kommissionen tar ställning till frågan om det finns anledning att skärpa EU:s konkurrenslagstiftning.

Vår bedömning är att Kommissionen inte genomför uppdraget med någon större entusiasm, men det hindrar inte att vi med stort intresse avvaktar rapporten och de följder den möjligen ger upphov till.Även här i Sverige dyker frågan om dagligvaruhandelns koncentration upp av och till. Nu senast har jordbruksminister Eskil Erlandsson gett sig in i debatten. I Sveriges Radios lördagsintervju den 24 oktober hävdar han att dagens matpriser är för höga och antyder att butiksägarna har för stora marginaler. De senaste uppgifterna i media om rika ICA-handlare tas som exempel. ”Det måste vara något fel i systemet när livsmedelspriserna fortsätter att stiga, eller i varje fall står still och priset som bonden får för sin produktion i många fall har halverats det sista året.” Erlandsson undersöker nu om han kan utnyttja konkurrenslagstiftningen för att tvinga fram bättre konkurrens på livsmedelsmarknaden. En möjlig åtgärd kan enligt ministern vara att utnyttja regler som tillåter att dominerande företag delas upp, och tar oljebranschen som exempel. Man måste medge att den gode ministern inte är änglig av sig. Han har mäktiga intressen att kämpa mot!

En annan aktuell debatt har uppstått kring City Gross storsatsning på det nya märket ”Äkta vara” som ägs av en liten grupp personer med den välkände journalisten Mats-Eric Nilsson i centrum. Han exploaterar skickligt den oro för tillsatser och industritillverkad mat som har uppstått hos många konsumenter som en följd av uppmärksamheten kring hans böcker ”Den hemlige kocken” och ”Äkta vara.”

Man kan ha många synpunkter på märket ”Äkta vara” och de krav som måste uppfyllas för att det ska få användas och vi vet att myndigheterna synar konceptet i sömmarna. Men nog har företeelsen en viss fräschör! Etablerade system och sanningar ifrågasätts. Vi känner dock en stark oro för att våra företag kan frestas att slopa användningen av viktiga tillsatser som nitrit och därmed utsätter sig för risken att produkterna under ogynnsamma omständigheter kan innebära en direkt fara för konsumenterna. Vi upprepar därför vår uppmaning till medlemsföretagen att mycket noggrant överväga de risker som kan uppstå om nitrit och andra konserveringsmedel utesluts ur känsliga produkter.

Åke Rutegård

VD Kött och Charkföretagen

08 - 762 65 31 


Om Kött och Charkuteriföretagen

Kött och Charkföretagen, KCF, är specialistorganisationen för den svenska kött- och charkbranschen. Medlemsföretagen i Kött och Charkföretagen, KCF, bedriver verksamhet inom kött-, chark- eller färdigmatsbranschen i Sverige. Medlemmarna i Kött och Charkföretagen, KCF, är stora och små, hanterar svensk såväl som importerad råvara och tillverkar både konventionella och ekologiska produkter. Antalet medlemmar är 88 stycken. Kött och Charkföretagen, KCF, representerar företag som sammanlagt omsätter ca 28 miljarder kronor och sysselsätter drygt 8 000 personer. Kött- och charkbranschen är därmed den näst största enskilda delbranschen inom livsmedelssektorn.


Kontaktpersoner

Magnus Därth
Verkställande Direktör (VD)
Magnus Därth