2009-05-11 09:23Pressmeddelande

Konsumenten får inte vilseledas!

null

Företag i vår bransch har utpekats som fuskare och det har avslöjats att man brutit mot den lagstiftning som har till syfte att ge konsumenterna tydlig och korrekt information. Genom Ekots granskning har det blivit uppenbart att vissa av våra medlemsföretag har brustit i sina märkningsrutiner. Detta påverkar förtroendet för en bransch som förser de svenska konsumenterna med några av våra viktigaste livsmedel.

Organisationen Kött och Charkföretagen (KCF) tar bestämt avstånd från en produktmärkning som riskerar att vilseleda konsumenten. Kött och Charkföretagens styrelse beslutade den 7 maj att utreda i vilken mån dessa förseelser skall leda till eventuella sanktioner mot de utpekade medlemsföretagen.

Därutöver har Kött och Charkföretagens styrelse beslutat att KCF ytterligare skall tydliggöra för samtliga medlemsföretag vilka regler som gäller så att det inte skall råda någon osäkerhet kring märkningen.

- Eftersom ingen aktör i livsmedelskedjan ensam kan lösa de problem som kan uppkomma vid märkning av livsmedel, kommer vi omedelbart att ta upp en konstruktiv dialog med Svensk Dagligvaruhandel med flera säger Kött och Charkföretagens VD Åke Rutegård.

Presskontakt: Åke Rutegård, VD Kött och Charkföretagen

Telefon: 08-762 65 31

Kött och Charkföretagen, KCF, är branschorganisationen för svenska företag med verksamhet inom slakt, styckning och charktillverkning. Medlemmarna i KCF är: Köttbranschens Riksförbund (består av ca 130 företag), Scan AB, Atria Scandinavia AB, Gunnar Dafgård AB, KLS Livsmedel AB, HFG Sverige AB, Nyhléns & Hugosons Chark AB, North Trade AB.

KCF representerar företag som sammanlagt omsätter ca 26 miljarder kronor och sysselsätter ca 9 000 personer. Köttbranschen är därmed den näst största enskilda delbranschen inom livsmedelssektorn.


Om Kött och Charkuteriföretagen

Kött och Charkföretagen, KCF, är specialistorganisationen för den svenska kött- och charkbranschen. Medlemsföretagen i Kött och Charkföretagen, KCF, bedriver verksamhet inom kött-, chark- eller färdigmatsbranschen i Sverige. Medlemmarna i Kött och Charkföretagen, KCF, är stora och små, hanterar svensk såväl som importerad råvara och tillverkar både konventionella och ekologiska produkter. Antalet medlemmar är 88 stycken. Kött och Charkföretagen, KCF, representerar företag som sammanlagt omsätter ca 28 miljarder kronor och sysselsätter drygt 8 000 personer. Kött- och charkbranschen är därmed den näst största enskilda delbranschen inom livsmedelssektorn.


Kontaktpersoner

Magnus Därth
Verkställande Direktör (VD)
Magnus Därth