2011-11-24 15:13Pressmeddelande

Kostnaden för Livsmedelsverkets kontroller på slakterierna redovisas öppet till bonden

null

Regeringen har i statsbudgeten för 2012 beslutat att förbättra konkurrenskraften hos svensk köttproduktion genom att sänka de avgifter som slakterierna betalar för veterinärkontroll. 90 miljoner kronor tillförs Livsmedelsverket under 2012 och tills vidare för detta ändamål. Idag har Kött och Charkföretagens styrelse fattat beslut om en rekommendation till samtliga medlemsföretag med slakteriverksamhet om att införa ett öppet redovisningssystem. Kött och Charkföretagens medlemmar har sagt ja till att pengarna går tillbaka till de svenska bönderna. Detta gynnar svensk primärproduktion.

På måndag, den 28 november, kommer samtliga slakteriföretag i Kött och Charkföretagen via en transparent redovisning på avräkningen till varje leverantör av slaktdjur synliggöra den faktiska kostnaden för veterinärkontrollen för 2011. Redovisningen sker genom att ett avdrag läggs till på avräkningen samtidigt som kilopriset höjs i motsvarande grad. Avdraget kommer sedan att sänkas 2012 i förhållande till den nya lägre avgift som Livsmedelsverket beslutar för varje enskilt företag.

- Det har ända sedan beskedet om de sänkta avgifterna varit vår högsta prioritet inom Kött och Charkföretagen att hitta en modell för en transparent överföring av avgiftssänkningen till bonden. Det känns mycket bra att nu kunna uppfylla det löfte som vi avgett till Landsbygdsminister Eskil Erlandsson, säger Åke Rutegård, VD för Kött och Charkföretagen.

Presskontakt:

Åke Rutegård, VD, Kött och Charkföretagen,

08-762 65 31


Om Kött och Charkuteriföretagen

Kött och Charkföretagen, KCF, är specialistorganisationen för den svenska kött- och charkbranschen. Medlemsföretagen i Kött och Charkföretagen, KCF, bedriver verksamhet inom kött-, chark- eller färdigmatsbranschen i Sverige. Medlemmarna i Kött och Charkföretagen, KCF, är stora och små, hanterar svensk såväl som importerad råvara och tillverkar både konventionella och ekologiska produkter. Antalet medlemmar är 88 stycken. Kött och Charkföretagen, KCF, representerar företag som sammanlagt omsätter ca 28 miljarder kronor och sysselsätter drygt 8 000 personer. Kött- och charkbranschen är därmed den näst största enskilda delbranschen inom livsmedelssektorn.


Kontaktpersoner

Magnus Därth
Verkställande Direktör (VD)
Magnus Därth