2010-10-26 10:50Pressmeddelande

Kött och Charkföretagen inför en ny märkning av påläggsskinka!

Den 1 november 2010 inför Kött och Charkföretagen en ny märkning av påläggsskinka. Märkningen kommer att förbättra informationen till konsumenter av påläggsskinka. Kött och Charkföretagens medlemmar, som omfattar drygt 90 procent av svensk charkproduktion, kommer genom en ny branschgemensam märkning att informera konsumenterna om vilken typ av råvara som har använts i påläggsskinka. Det kommer därmed att bli tydligt för konsumenten om skinkan är gjord av hela muskler eller om den är sammansatt av mindre bitar.

- ”Den senaste tiden har fokuseringen på matens kvalitet och tydlig konsumentinformation varit stor och vi vill på detta sätt bidra till en tydlig åtstramning av vad som skall anses som påläggsskinka, men också en tydligare märkning för konsumenterna. Jag är mycket nöjd över att vi på detta sätt stärker en produktgrupp som är så uppskattad av konsumenterna.” säger Åke Rutegård, VD för Kött och Charkföretagen.

Branschstandarden innebär att samtliga medlemsföretag i Kött och Charkföretagen, i påläggsskinkans ingrediensförteckning, skall ange vilken typ av råvara som använts till skinkan; ”skinka helmuskel”, ”skinkbitar” eller ”skinka mald”. Endast lårmuskulatur från gris med tillhörande lägg får användas som råvara. Det tydliggörs även att skinkan inte får ha genomgått en emulgeringsprocess.

- ”Det är särskilt glädjande att dagligvaruhandeln har ställt upp bakom den nya märkningen. Man har skriftligen lovat att tillämpa den för samtliga leverantörer av påläggsskinka, oavsett om man levererar emv eller leverantörsmärken.” tillägger Åke Rutegård.

Kött och Charkföretagen har i framtagandet av branschstandarden haft en dialog med Livsmedelsverket som ställt sig mycket positiva. I en skrivelse säger myndigheten:

”Livsmedelsverket ser positivt på det faktum att KCF har tagit till sig de synpunkter som har framförts kring märkning av påläggsskinka. En standard som är tydlig underlättar för konsumenten att göra medvetna val…” 

Den ny märkningen omfattar medlemmar i Kött och Charkföretagen, men Kött och Charkföretagen gör bedömningen att en ny nivå på informationen till konsument sätts på marknaden i och med standarden och att inget företag som gör påläggsskinka har en möjlighet att frångå den med bibehållet förtroende på marknaden. 

Kontaktperson:

Åke Rutegård

VD, Kött och Charkföretagen

08-762 65 31

Mer information om branschstandarden med märkningsexempel och vilka företag som är medlemmar i Kött och Charkföretagen finns på www.kcf.se

Kött och Charkföretagen (KCF) är branschorganisationen för företag med verksamhet inom slakt, styckning och charktillverkning i Sverige. Medlemmarna i KCF är: Köttbranschens Riksförbund (består av ca 125 företag), Scan AB, Atria Scandinavia AB, Gunnar Dafgård AB, KLS Ugglarps AB, HFG Sverige AB, Nyhléns & Hugosons Chark AB, North Trade Stockholm AB, Dalsjöfors Kött Holding AB. KCF representerar företag som sammanlagt omsätter ca 27 miljarder kronor och sysselsätter ca 8 000 personer. Köttbranschen är därmed den näst största enskilda delbranschen inom livsmedelssektorn.


Om Kött och Charkuteriföretagen

Kött och Charkföretagen, KCF, är specialistorganisationen för den svenska kött- och charkbranschen. Medlemsföretagen i Kött och Charkföretagen, KCF, bedriver verksamhet inom kött-, chark- eller färdigmatsbranschen i Sverige. Medlemmarna i Kött och Charkföretagen, KCF, är stora och små, hanterar svensk såväl som importerad råvara och tillverkar både konventionella och ekologiska produkter. Antalet medlemmar är 88 stycken. Kött och Charkföretagen, KCF, representerar företag som sammanlagt omsätter ca 28 miljarder kronor och sysselsätter drygt 8 000 personer. Kött- och charkbranschen är därmed den näst största enskilda delbranschen inom livsmedelssektorn.


Kontaktpersoner

Magnus Därth
Verkställande Direktör (VD)
Magnus Därth