2013-05-27 12:58Pressmeddelande

Kött och Charkföretagen inför uppförandekod för sina medlemmar

null

De senaste månaderna har rapporterna om bedrägligt beteende inom matbranschen duggat tätt. Många av rapporterna har gällt kött och nu reagerar Kött och Charkföretagen genom att införa en strikt uppförandekod för samtliga medlemsföretag.

De bedrägliga beteendena har gällt alltifrån att sälja färgad fläskfilé som oxfilé till att man lurat förädlingsföretag att köpa hästkött i tron att det var nötkött. Förädlingsföretaget har sedan följaktligen helt ovetandes märkt produkterna fel. Det här är en verksamhet som den offentliga kontrollen inte upptäckt. Den har avslöjats genom att seriösa företag i sin egenkontroll eller missnöjda konsumenter har reagerat. Mot bakgrund av detta måste ett flertal kraftfulla åtgärder vidtas.

Ett första omedelbart steg har varit att företagen nu som rutin infört en omfattande provtagning för att själva kontrollera råvaran och även granskar leverantörerna på plats. Som nästa steg inför nu Kött och Charkföretagen en uppförandekod för samtliga sina medlemsföretag. Uppförandekoden kommer att baseras på gällande lagstiftning och kompletteras med viktiga tillägg för att återupprätta förtroendet för livsmedelsbranschen i allmänhet och köttindustrin i synnerhet. Varje medlemsföretag måste förbinda sig att leva upp till uppförandekoden och gör man inte det kommer man att uteslutas ur organisationen.

-  Vi är stolta över vår verksamhet och gör anspråk på att representera den seriösa delen av branschen. Då måste vi också ställa tuffa krav på våra medlemmar. Kedjan är inte starkare än dess svagaste länk och alla seriösa företag drabbas av ett fåtal oseriösa, säger Åke Rutegård, VD för Kött och Charkföretagen.

Kött och Charkföretagen efterlyser också andra åtgärder för att få till en varaktig förändring. Den offentliga kontrollen tar sin utgångspunkt i att det är det enskilda livsmedelsföretagets ansvar att livsmedelslagstiftningen följs. Den offentliga kontrollen ska kontrollera att så sker. Här har uppenbarligen kontrollmyndigheterna misslyckats i att avslöja ett medvetet fusk och bedrägeri. Därför behöver kontrollen skärpas. Men straffen för de som avslöjas måste också bli hårdare. Här har politikerna ett ansvar att ta!

-  Våra politiker måste se till att straffen för den som fuskar blir väsentligt strängare än idag. Det får inte löna sig att sko sig på konsumenternas och de seriösa företagens bekostnad, avslutar Åke Rutegård, VD för Kött och Charkföretagen.

Vilka företag som ingår i Kött och Charkföretagen går att ta del av på www.kcf.se.


Åke Rutegård, VD, Kött och Charkföretagen,

08-762 65 31
Om Kött och Charkuteriföretagen

Kött och Charkföretagen, KCF, är specialistorganisationen för den svenska kött- och charkbranschen. Medlemsföretagen i Kött och Charkföretagen, KCF, bedriver verksamhet inom kött-, chark- eller färdigmatsbranschen i Sverige. Medlemmarna i Kött och Charkföretagen, KCF, är stora och små, hanterar svensk såväl som importerad råvara och tillverkar både konventionella och ekologiska produkter. Antalet medlemmar är 88 stycken. Kött och Charkföretagen, KCF, representerar företag som sammanlagt omsätter ca 28 miljarder kronor och sysselsätter drygt 8 000 personer. Kött- och charkbranschen är därmed den näst största enskilda delbranschen inom livsmedelssektorn.


Kontaktpersoner

Magnus Därth
Verkställande Direktör (VD)
Magnus Därth