2016-04-22 15:31Pressmeddelande

Kött och Charkföretagens Kvalitetsnätverk avstamp för utökat samarbete

Som ett led i ansträngningarna att försvåra för företag som ägnar sig åt livsmedelsbedrägerier har Kött och Charkföretagen (KCF) tagit initiativ till ett brett samarbete med bl a Livsmedelsverket och miljöförvaltningarna i Stockholm och Göteborg. Både Livsmedelsverket och Miljöförvaltningen i Stockholm deltog på onsdagen i KCF:s Kvalitetsnätverk som markerade avstampet för det nya samarbetet.

Under det senaste året har Kött och Charkföretagen intensifierat arbetet med att stärka den seriösa delen av branschen och i flera fora efterlyst ett utökat samarbete mellan branschen och berörda myndigheter.Under Kvalitetsnärverkets möte i veckan var äkthet och hur det ska kunna spåras och kontrolleras en aktuell fråga. Daniel Selin från Miljöförvaltningen i Stockholm redogjorde för svårigheterna med att utreda livsmedelsbrott. Som exempel använde han det specifika fallet med Gothemsgården, som inte är medlem i Kött och Charkföretagen, vars brottsliga verksamhet avslöjades i vintras. Under dagen har även Livsmedelsverket redogjort för sitt arbete för att motverka livsmedelsbedrägerier.

-Vi ser samarbete mellan myndigheter och bransch som en mycket viktig del i att göra arbetet med att stävja livsmedelsfusk framgångsrikt, säger Maria Florin på Livsmedelsverket.

En viktig aspekt av veckans Kvalitetsnätverk var en överenskommelse om en särskild arbetsgrupp mellan myndigheterna och branschen för att motverka livsmedelsbedrägerier.

-Jag är mycket nöjd med dagen främst eftersom KCF:s initiativ nu ser ut att bära frukt i form av ett utökat samarbete med myndigheterna. Dialogen mellan myndigheterna och de företag som vi representerar, som varje dag strävar efter att förse konsumenterna med säkra och trygga livsmedel, är mycket viktig. Jag ser fram emot en fortsatt tät dialog med de olika aktörerna, säger Magnus Därth, VD för Kött och Charkföretagen.

Även vikten av en noggrann kvalitetskontroll och uppföljning av sina leverantörer diskuterades och Torbjörn Holmberg från SAI Global och Henrik Lärk från Eurofins deltog också i Kvalitetsnätverkets första möte.

För mer information, kontakta:

Magnus Därth, VD Kött och Charkföretagen, tel 08-762 65 33, magnus.darth@kcf.se


Om Kött och Charkuteriföretagen

Kött och Charkföretagen, KCF, är specialistorganisationen för den svenska kött- och charkbranschen. Medlemsföretagen i Kött och Charkföretagen, KCF, bedriver verksamhet inom kött-, chark- eller färdigmatsbranschen i Sverige. Medlemmarna i Kött och Charkföretagen, KCF, är stora och små, hanterar svensk såväl som importerad råvara och tillverkar både konventionella och ekologiska produkter. Antalet medlemmar är 88 stycken. Kött och Charkföretagen, KCF, representerar företag som sammanlagt omsätter ca 28 miljarder kronor och sysselsätter drygt 8 000 personer. Kött- och charkbranschen är därmed den näst största enskilda delbranschen inom livsmedelssektorn.


Kontaktpersoner

Magnus Därth
Verkställande Direktör (VD)
Magnus Därth