2011-09-08 10:00Pressmeddelande

Lika konkurrensvillkor för svenska slakterier ger en injektion till svensk animalieproduktion

null

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson har meddelat att han i höstens budgetproposition kommer att föreslå att de svenska avgifterna för veterinärkontroll på slakteri justeras ner mot de minimiavgifter som anges i förordning (EG) Nr. 882/2004.

- Detta är enormt glädjande besked. Eftersom avgifterna i andra EU-länder redan idag ofta ligger på en betydligt lägre nivå än i Sverige innebär beskedet att den konkurrensnackdel som svenska slakterier har idag kommer att försvinna, säger Åke Rutegård, VD för Kött och Charkföretagen.

Kött och Charkföretagen har, som initiativtagare, och med stöd av Livsmedelsföretagen och Lantbrukarnas Riksförbund drivit frågan. Likvärdiga konkurrensvillkor är en förutsättning för en livskraftig livsmedelsproduktion i Matlandet Sverige och med denna åtgärd ges också en behövlig injektion till den svenska animalieproduktionen. Förädlingsindustrin och primärproduktionen av kött är ömsesidigt beroende av varandra och genom en konkurrensneutral avgiftssättning från myndigheternas sida kommer slakterierna se till att dessa medel kommer bönderna till del 

- Vi kommer nu att så fort som möjligt ta initiativ till en arbetsgrupp med berörda parter för att ta fram en modell som säkerställer att åtgärden kommer uppfödarna till del, tillägger Åke Rutegård.

 

Presskontakt:

Åke Rutegård

VD, Kött och Charkföretagen

08-762 65 31


Om Kött och Charkuteriföretagen

Kött och Charkföretagen, KCF, är specialistorganisationen för den svenska kött- och charkbranschen. Medlemsföretagen i Kött och Charkföretagen, KCF, bedriver verksamhet inom kött-, chark- eller färdigmatsbranschen i Sverige. Medlemmarna i Kött och Charkföretagen, KCF, är stora och små, hanterar svensk såväl som importerad råvara och tillverkar både konventionella och ekologiska produkter. Antalet medlemmar är 88 stycken. Kött och Charkföretagen, KCF, representerar företag som sammanlagt omsätter ca 28 miljarder kronor och sysselsätter drygt 8 000 personer. Kött- och charkbranschen är därmed den näst största enskilda delbranschen inom livsmedelssektorn.


Kontaktpersoner

Magnus Därth
Verkställande Direktör (VD)
Magnus Därth