2011-04-27 11:49Pressmeddelande

Målet är att helt slippa kastrering av smågrisar

Kastrering av smågrisar utan bedövning är en högaktuell fråga för oss i industrin även om huvudansvaret ligger i uppfödarledet före oss. Med bibehållet förtroende kan ingen av oss försvara att detta viktiga djurskyddsproblem lämnas utan åtgärder längre.

Kött och Charkföretagen (KCF) har nu därför ingått en branschöverenskommelse med LRF, Sveriges Grisföretagare och Svenska Djurhälsovården där vi anmodar uppfödarna att snarast införa smärtlindring vid kastrering som en första åtgärd. Men KCF anser inte att det räcker.

Vårt mål är att finna metoder som gör att vi helt slipper kastrering av smågrisar. Vaccination mot utveckling av galtlukt kan vara en sådan metod, och större fältstudier hos svenska uppfödare och på våra svenska slakterier genomförs nu och ska utvärderas i slutet av året. Innan dess är det inte säkerställt hur Pfizers vaccin Improvac fungerar under svenska förhållanden.

- Vi måste veta vad vi gör innan vi, som första EU-land, inför vaccination istället för kastrering i full skala. Från slakteriernas sida måste vi kunna garantera att köttet är fritt från den obehagliga galtlukt många svenska konsumenter är känsliga för och att metoden accepteras av konsumenterna, säger Kött och Charkföretagens VD Åke Rutegård i en kommentar.

Från KCF:s sida bedömer vi att, utöver smärtlindring, även lokalbedövning bör införas snarast i avvaktan på resultatet av utvärderingen av vaccinationsmetoden. Det är nödvändigt för förtroendet för vår näring, men uppfödarna måste kompenseras ekonomiskt för merkostnaden. Här har handeln och konsumenterna i förlängningen ett stort ansvar. Annars bidrar åtgärden enbart till en ännu snabbare utfasning av svensk grisuppfödning och att än fler skinkor, karrékotletter och fläskfiléer importeras från länder som inte har ett lika bra djurskydd som i Sverige.

 

Åke Rutegård

VD, Kött och Charkföretagen

08-762 65 31


Om Kött och Charkuteriföretagen

Kött och Charkföretagen, KCF, är specialistorganisationen för den svenska kött- och charkbranschen. Medlemsföretagen i Kött och Charkföretagen, KCF, bedriver verksamhet inom kött-, chark- eller färdigmatsbranschen i Sverige. Medlemmarna i Kött och Charkföretagen, KCF, är stora och små, hanterar svensk såväl som importerad råvara och tillverkar både konventionella och ekologiska produkter. Antalet medlemmar är 88 stycken. Kött och Charkföretagen, KCF, representerar företag som sammanlagt omsätter ca 28 miljarder kronor och sysselsätter drygt 8 000 personer. Kött- och charkbranschen är därmed den näst största enskilda delbranschen inom livsmedelssektorn.


Kontaktpersoner

Magnus Därth
Verkställande Direktör (VD)
Magnus Därth