2013-01-22 13:29Pressmeddelande

Många missuppfattningar om "köttskatt"

I medierapporteringen och debatten om Jordbruksverkets rapport om köttkonsumtion florerar flera missuppfattningar:

- Jordbruksverket föreslår ingen skatt på kött i rapporten, enligt verkets pressmeddelande. Däremot resonerar verket om vilka ekonomiska och andra styrmedel som finns tillgängliga för att minska utsläppen av växthusgaser, varav skatt är ett.

- Konsumtionen av kött i Sverige är inte alls så hög som det framställs i rapporteringen. Rapporten anger produktionssiffror. Den faktiska konsumtionen av kött (46 kg per person/år i genomsnitt) ligger på ungefär hälften av den producerade mängden. Det antyder att satsningar på svinnbekämpning får betydligt större verkan än att göra kött ännu dyrare.

- När det specifikt gäller konsumtionen av nöt, gris och lamm ligger den på
drygt 450 gram per person/vecka i snitt. Det ligger väl inom den rekommendation som World Cancer Research Fund lämnat. Hälsoargumentet för köttbegränsande åtgärder är därför svagt.

- Sveriges konsumtion av nötkött ligger på EU-snittet, i nivå med Danmark, Frankrike och Italien. Det är alltså inte så att Sverige toppar köttkonsumtionen i EU.

- Det kött som är mest klimatsmart är också dyrast. En skatt skulle ytterligare styra konsumtionen mot billigt kött, som ofta är mindre klimatsmart.

- De erfarenheter vi har i Norden av punktskatter på mat som politiker vill att medborgarna ska äta mindre av är inte goda. Danmark slopade nyligen sin fett- och sockerskatt som infördes för att förbättra danskarnas matvanor. I själva verket förändrades inte danskarnas matvanor. Däremot ökade gränshandeln och byråkratin kraftigt.

- Några skatter på EU-nivå finns inte ännu, eftersom EU inte har beskattningsrätt på konsumenter. Det framstår därför som märkligt att Jordbruksverkets rapport spekulerar kring skatter på kött, resor och shopping på ”minst EU-nivå”.

Kontakt:
Åke Rutegård, VD Kött- och Charkföretagen, tel: 08-762 65 31, ake.rutegard@kcf.se;
Marie Söderqvist, VD Livsmedelsföretagen, tel: 070-724 09 71, marie.soderqvist@li.se


Om Kött och Charkuteriföretagen

Kött och Charkföretagen, KCF, är specialistorganisationen för den svenska kött- och charkbranschen. Medlemsföretagen i Kött och Charkföretagen, KCF, bedriver verksamhet inom kött-, chark- eller färdigmatsbranschen i Sverige. Medlemmarna i Kött och Charkföretagen, KCF, är stora och små, hanterar svensk såväl som importerad råvara och tillverkar både konventionella och ekologiska produkter. Antalet medlemmar är 88 stycken. Kött och Charkföretagen, KCF, representerar företag som sammanlagt omsätter ca 28 miljarder kronor och sysselsätter drygt 8 000 personer. Kött- och charkbranschen är därmed den näst största enskilda delbranschen inom livsmedelssektorn.


Kontaktpersoner

Magnus Därth
Verkställande Direktör (VD)
Magnus Därth