2008-04-10 15:59Pressmeddelande

Nötköttskvaliteten på väg att förbättras

Under lång tid har det framförts kritik mot ätkvaliteten på det svenska nötköttet. Men på senare år har flera initiativ tagits och utvecklingen verkar nu vara på väg åt rätt håll. I debatten om det svenska nötköttet har det under lång tid ofta framförts kritik mot dess ätkvalitet. ”Köper man en svensk biff är den ofta seg som en skosula. Varför kan inte svenskt nötkött vara lika mört och gott som köttet man får när man äter utomlands?” Hur ofta har ni inte hört eller läst detta? Även om det alltid finns risk för att ett påstående blir sanning om det upprepas tillräckligt ofta, är de flesta nog överens om att ätkvaliteten hos det svenska nötköttet har varit ojämn. Då avses inte de kvalitetskoncept (exempelvis Hälsingestintan, Scan Gourmet, Gotlandskött etc) som åtminstone i de större livsmedelbutikerna finns som alternativ till ett högre pris, utan ”mainstream-köttet” som helt dominerar utbudet av svenskt nötkött. Redan för fem år sedan initierade vi från Kött och Charkföretagen en arbetsgrupp som fick i uppdrag att ta itu med detta inte helt lättlösta problem. I gruppen ingick förutom representanter för våra medlemsföretag även inköpsansvariga från de tre stora handelsblocken ICA, Coop och Axfood. Arbetet resulterade i en branschrekommendation för mörning och sortering av de ädlare nötköttsdetaljerna. Beträffande mörningstid angavs minst 7 dagar från slakt till försäljning till konsument. Ingen uppföljning har därefter gjorts för att se om denna rekommendation följs i praktiken. För drygt ett år sedan inbjöd LRF till en workshop om det svenska nötköttets ätkvalitet då bland andra Aftonbladets matguru Karin Ahlborg medverkade. Under workshopen framfördes den vanliga kritiken mot ojämn ätkvalitet och svårigheter för konsumenterna att välja mellan produkter med olika pris och kvalitet. Man konstaterade att en förutsättning för jämnare och högre kvalitet är en närmare kontakt mellan uppfödaren och handeln. Men även köttindustrin har ett tungt ansvar. Det uppdrogs därför åt oss på Kött och Charkföretagen att på nytt inbjuda handeln till en konstruktiv dialog. Sedan dess har vi vid flera tillfällen träffat inköpsansvariga för ICA, Coop och Axfood samt en representant för Sveriges Nötköttsproducenter (uppfödarna). En av de viktigaste uppgifterna var att kartlägga efterlevnaden av rekommendationen om minst 7 dagars mörningstid. Det väckte en viss förvåning i gruppen när det konstaterades att mörningstiden i praktiken är 13 dagar i snitt. 7-dygns-rekommendationen underskrids endast i undantagsfall. Handelns representanter bekräftar även att ätkvaliteten har förbättrats under senare tid. Klagomålen från konsumenthåll är nu betydligt färre. Som skäl till detta förutom längre mörningstid, anges även att den svenska nötköttsproduktionen blir allt mer specialiserad. Slakteriernas merbetalningar utgör viktiga incitament. Vidare ökar andelen bitpackat kött i handeln. I denna typ av förpackning fortsätter mörningsprocessen. Att den kraftigt ökade importen av kvalitetskött har bidragit till kvalitetsförbättringen genom ökad konkurrens, råder det inget tvivel om. Det svenska ”mainstreamköttets” kvalitet måste dock förbättras ytterligare om det ska kunna hålla ställningarna på marknaden. 2007 var andelen utländskt nötkött 49 % av konsumtionen, vilket torde sakna motstycke inom EU. I arbetsgruppen är vi eniga om att det är det nu angeläget att uppfödarna etablerar en bättre och mer kontinuerlig kontakt med marknaden via handeln. Vi har även diskuterat möjligheten att genomföra en vetenskapligt upplagd undersökning av ätkvaliteten hos svenskt nötkött vid försäljningstillfället. Studien skulle förhoppningsvis bekräfta den positiva utvecklingen och kunna användas i marknadsföringen. Åke Rutegård, VD Kött och Charkföretagen 08-762 65 31


Om Kött och Charkuteriföretagen

Kött och Charkföretagen, KCF, är specialistorganisationen för den svenska kött- och charkbranschen. Medlemsföretagen i Kött och Charkföretagen, KCF, bedriver verksamhet inom kött-, chark- eller färdigmatsbranschen i Sverige. Medlemmarna i Kött och Charkföretagen, KCF, är stora och små, hanterar svensk såväl som importerad råvara och tillverkar både konventionella och ekologiska produkter. Antalet medlemmar är 88 stycken. Kött och Charkföretagen, KCF, representerar företag som sammanlagt omsätter ca 28 miljarder kronor och sysselsätter drygt 8 000 personer. Kött- och charkbranschen är därmed den näst största enskilda delbranschen inom livsmedelssektorn.


Kontaktpersoner

Magnus Därth
Verkställande Direktör (VD)
Magnus Därth