2003-06-24 11:02Pressmeddelande

Ny branschorganisation för köttbranschen

Kött och Charkföretagen blir ny branschorganisation för köttbranschen från och med den 1 juli 2003. Åke Rutegård blir vd och Peter Rasztar, Swedish Meats, ordförande. Försöksverksamheten med Kött och Charkföretagen, KCF, som har pågått i ett och ett halvt år kommer att permanentas från den 1 juli 2003. Det innebär att en helt ny branschorganisation skapas. KCF kommer att ligga som en fristående organisation under Livsmedelföretagens, Li, paraply. I organisationen kommer Köttbranschens Riksförbund, med sina 150 medlemsföretag, Swedish Meats ek. för., KLS Livsmedel ek. för., AB Sardus, Gunnar Dafgårds AB och Atria Lithells AB att ingå. Kött- och Charkföretagen blir en tung aktör på marknaden och kommer att representera nästan hela köttbranschen i Sverige. Medlemmarna i organisationen har 99 procent av slakten och ca 95 procent av styckning och charktillverkningen i landet. Den sammanlagda omsättningen hos medlemsföretagen blir drygt 25 miljarder kronor och antalet anställda 10 500 personer. Kött och Charkföretagen ska samla och stärka den svenska kött- och charkbranschen samt tillvarata och främja KCF:s medlemmars gemensamma intressen i branschrelaterade och näringspolitiska frågor. KCF ska även företräda medlemmarna i frågor av gemensamt intresse inför statsmakten, myndigheter, organisationer, EU-organ och andra internationella organ. Köttbranschens Riksförbund kvarstår intakt för de mindre och medelstora branschföretagen, den enda skillnaden är att kanslifunktionen flyttas över till Kött och Charkföretagen fr.o.m. den 1 juli 2003. Dessutom överlåts Tidningen Köttbranschen till KCF men namnet, inriktningen och profilen kommer att behållas. Åke Rutegård blir vd och Peter Rasztar blir ordförande för KCF. Vice ordförande i den nya branschorganisationen blir Bo Stendahl, SLP Pärsons. Åke Rutegård och hans handläggare, Fredrik Sundblad, samt Tidningen Köttbranschen beräknas flytta till Li:s lokaler i Stockholms City i början av hösten. Fram till det att KCF flyttar gäller följande adressuppgifter: Besöksadress: Slakthusplan 3, Johanneshov Postadress: Kött och Charkföretagen, Box 5093, 121 16 Johanneshov Telefon: 08-659 00 05 Fax: 08-659 21 82 E-post: info@kcf.se Organisationsnummer: 556630-4738 För ytterligare information kontakta: Åke Rutegård 08-659 00 05 alt. 08-659 21 82 (fax), ake.rutegard@kcf.se


Om Kött och Charkuteriföretagen

Kött och Charkföretagen, KCF, är specialistorganisationen för den svenska kött- och charkbranschen. Medlemsföretagen i Kött och Charkföretagen, KCF, bedriver verksamhet inom kött-, chark- eller färdigmatsbranschen i Sverige. Medlemmarna i Kött och Charkföretagen, KCF, är stora och små, hanterar svensk såväl som importerad råvara och tillverkar både konventionella och ekologiska produkter. Antalet medlemmar är 88 stycken. Kött och Charkföretagen, KCF, representerar företag som sammanlagt omsätter ca 28 miljarder kronor och sysselsätter drygt 8 000 personer. Kött- och charkbranschen är därmed den näst största enskilda delbranschen inom livsmedelssektorn.


Kontaktpersoner

Magnus Därth
Verkställande Direktör (VD)
Magnus Därth