2023-09-01 07:08Pressmeddelande

Ny digital mötesplats ska ge fler jobb i kött- och charkbranschen

jobb digital rekryteringsplattform

Idag lanserar Kött och Charkföretagen (KCF) en digital rekryteringsplattform för att hjälpa medlemsföretagen att hitta nya medarbetare. Bakgrunden är bristen på arbetskraft inom kött- och charkbranschen som är akut. Utan fler slaktare, styckare och charkuteriarbetare hotas Sveriges animalieproduktion och svenska kött- och charkföretags möjlighet att fortsätta verka i Sverige. Rekryteringsplattformen har tagits fram tillsammans med företagen och bygger på många års arbete för ökad kompetensförsörjning.

– Jag är oerhört stolt över att KCF har tagit fram en rekryteringsplattform så att våra medlemsföretag lättare ska kunna hitta nya medarbetare. Det visar på branschens handlingskraft även om vi befinner oss i ett ansträngt läge och det är extra glädjande att vi gjort detta tillsammans med företagen i branschen, säger Magnus Därth, vd för KCF.

Via den digitala mötesplatsen kan arbetssökande få information om branschen, vilka yrken som finns, hur man kommer i jobb och komma i kontakt med företagen som söker medarbetare. Informationen på rekryteringsplattformen finns översatt på tre språk, arabiska, engelska och ukrainska.

Underlätta för nyanlända
Förutom att länka samman jobbsökande och medlemsföretag har KCF under lång tid också arbetat med att skapa förutsättningar för utbildningar. En del i detta arbete har varit att ta fram en digital utbildningsplattform, Kött & Charkakademin (KCA), för att underlätta utbildning på företagen. Delar av den digitala utbildningen är översatt till sju olika språk för att underlätta för nyanlända och språksvaga att snabbare komma i arbete.

– Vi välkomnar alla som är intresserade in i vår bransch. Företagen har under lång tid arbetat med personer från olika länder så det finns ofta bra rutiner för att inkludera och utbilda personer som inte pratar flytande svenska på produktionsanläggningarna. Med det språkstöd som vi utvecklat i Kött & Charkakademin kan nyanlända och utrikes födda snabbare få jobb i branschen, säger Magnus Därth.

Här hittar du rekryteringsplattformen. 

Besök Kött och Charkakademin här.

För mer information kontakta:
Magnus Därth, vd Kött och Charkföretagen
Mobil: 076-842 65 33
Mejl: magnus.darth@kcf.se


Om Kött och Charkuteriföretagen

Kött och Charkföretagen, KCF, är specialistorganisationen för svenska företag med verksamhet inom slakt, styckning, charkuteri- och färdigmatstillverkning. Medlemmarna i KCF utgörs av såväl stora som små företag, företag som hanterar svensk såväl som importerad råvara och företag som tillverkar ekologiska produkter såväl som konventionella. Exempel på företag som är medlemmar är HK Scan Sweden AB, KLS Ugglarps/Dalsjöfors AB och Atria Sweden AB, men också mindre företag över hela landet som exv. Karlgrens Slakteri i Gällivare, Andersson/Tillman i Uppsala och Ello i Lammhult. KCF representerar 88 tillverkande företag som sammanlagt omsätter drygt 28 miljarder kronor och sysselsätter ca 8 000 personer. Kött- och charkbranschen är därmed den näst största enskilda delbranschen inom livsmedelssektorn.


Kontaktpersoner

Magnus Därth
Verkställande Direktör (VD)
Magnus Därth