2009-10-02 10:40Pressmeddelande

Ny mötesplats på nätet för kött- och charkindustrin är lanserad!

Kött och Charkföretagens (KCF) stora satsning på en ny hemsida är nu sjösatt. Tanken är att den nya hemsidan ska vara navet i KCF:s informationsspridning både till medlemsföretag och till externa besökare som är intresserade av vår bransch.

Information om KCF med länkar till samtliga medlemsföretag, pressmeddelanden från KCF, nyhetsbevakning av kött - och charkindustrin samt särskild bevakning av för branschen viktiga frågor (medlem) kommer att vara hemsidans kärna till att börja med.

"Tanken är dock att hemsidan skall vara en levande mötesplats på nätet och ständigt utvecklas med mer information och tjänster", säger Kött och Charkföretagens VD Åke Rutegård.

Gå gärna in och bekanta dig med den nya hemsidan på www.kcf.se!

Åke Rutegård

VD, Kött och Charkföretagen

08-762 65 31


Om Kött och Charkuteriföretagen

Kött och Charkföretagen, KCF, är specialistorganisationen för den svenska kött- och charkbranschen. Medlemsföretagen i Kött och Charkföretagen, KCF, bedriver verksamhet inom kött-, chark- eller färdigmatsbranschen i Sverige. Medlemmarna i Kött och Charkföretagen, KCF, är stora och små, hanterar svensk såväl som importerad råvara och tillverkar både konventionella och ekologiska produkter. Antalet medlemmar är 88 stycken. Kött och Charkföretagen, KCF, representerar företag som sammanlagt omsätter ca 28 miljarder kronor och sysselsätter drygt 8 000 personer. Kött- och charkbranschen är därmed den näst största enskilda delbranschen inom livsmedelssektorn.


Kontaktpersoner

Magnus Därth
Verkställande Direktör (VD)
Magnus Därth