2012-01-18 10:20Pressmeddelande

Positivt besked kring Livsmedelsverkets avgiftsmodell för slakterierna

null

Livsmedelsverket meddelade under inledningen av veckan hur avgiften för den veterinära kontrollen på slakterierna kommer att förändras och att en ny avgiftsmodell införs. Det nya systemet kommer att vara baserat på en fast avgift för varje slaktat djur. Förändringen genomförs mot bakgrund av att regeringen i och med statsbudgeten för 2012 förbättrar konkurrenskraften hos svensk köttproduktion genom att sänka de avgifter som slakterierna betalar för den veterinära kontrollen.

Den avgiftsmodell som Livsmedelsverket nu kommer att införa har en rad fördelar. För det första innebär denna modell att det blir tydligare för bonden vilken avgift slakterierna betalar för varje slaktat djur. Vidare kommer den nya modellen att vara administrativt enklare för slakteriföretagen och det kommer också att bli enklare för företagen att uppskatta sina kontrollkostnader. Slutligen ser Kött och Charkföretagen stora fördelar med att avgiften nu blir mer konkurrensneutral i meningen att skillnaderna i avgift per djur mellan stora och små slakterier blir mindre än tidigare. Det skapar bättre förutsättningar för jobb och tillväxt inom animaliesektorn i hela landet.

- Det har ända sedan beskedet om de sänkta avgifterna varit vår högsta prioritet inom Kött och Charkföretagen att hitta en så bra modell som möjligt för hur avgifterna skall tas ut av slakterierna. Vi har haft en lång rad kontakter med Livsmedelsverket och det är positivt att de varit lyhörda för våra synpunkter, säger Åke Rutegård, VD för Kött och Charkföretagen.

Presskontakt:

Åke Rutegård, VD, Kött och Charkföretagen,

08-762 65 31


Om Kött och Charkföretagen

Kött och Charkföretagen, KCF, är specialistorganisationen för den svenska kött- och charkbranschen. Medlemsföretagen i Kött och Charkföretagen, KCF, bedriver verksamhet inom kött-, chark- eller färdigmatsbranschen i Sverige. Medlemmarna i Kött och Charkföretagen, KCF, är stora och små, hanterar svensk såväl som importerad råvara och tillverkar både konventionella och ekologiska produkter. Antalet medlemmar är 88 stycken. Kött och Charkföretagen, KCF, representerar företag som sammanlagt omsätter ca 28 miljarder kronor och sysselsätter drygt 8 000 personer. Kött- och charkbranschen är därmed den näst största enskilda delbranschen inom livsmedelssektorn.


Kontaktpersoner

Magnus Därth
Verkställande Direktör (VD)
Magnus Därth