2008-08-08 10:15Pressmeddelande

Svensk köttexport till Kina

null

- Besluten om hur mycket eller lite kött var och en konsumerar bör enligt vår uppfattning överlåtas till konsumenterna själva både i Sverige och Kina. Det är inte konstigare att exportera svenskt kött till utländska konsumenter, än att exportera en svensk bil till någon, exempelvis i Kina, som saknar en sådan, säger Åke Rutegård, VD för Kött och Charkföretagen, med anledning av frågan om svensk köttexport till Kina.

Den 7 augusti 2008 lyftes frågan om svensk köttexport till Kina i SVT:s Gomorron Sverige. Frågan som debatterades var om det inte vore oetiskt om svenska kött- och charkföretag skulle exportera kött till Kina mot bakgrund av den rådande klimatdebatten där framför allt köttproduktion framställts som en miljöbov.

Sverige och den svenska kött- och charkindustrin producerar högkvalitativa produkter som efterfrågas utomlands bland annat i Kina. Mot bakgrund av detta har Livsmedelsverket och Jordbruksverket åkt till Kina för att träffa de kinesiska myndigheterna för att undanröja byråkratiska hinder så att även kinesiska konsumenter skall kunna erbjudas möjligheten att köpa svenskt kött. Det handlar inte, som hävdats, om en propagandaresa på uppdrag av den svenska köttindustrin, utan endast om ett försök från myndigheternas sida att undanröja veterinära hinder för en svensk export av kött. Kött och Charkföretagen anser att myndigheternas initiativ är berömvärt.

För den svenska kött- och charkindustrin, precis som för alla andra industrigrenar, är det av största vikt att alltid kunna sälja sina produkter till den som är villig att betala mest. Det kan i vissa fall vara kinesiska konsumenter. De svenska kött- och charkföretagen strävar efter att producera varor som efterfrågas av så många som möjligt både i Sverige och utomlands. Myndigheternas agerande kan öppna en möjlighet för svenska kött- och charkföretag att nå alternativa marknader och att nå en bättre lönsamhet, vilket leder till fler svenska arbetstillfällen och i förlängningen även gynnar de svenska bönderna.

Det råder ingen tvekan om att produktionen av kött, som all annan produktion, påverkar den omgivande miljön. Denna miljöpåverkan måste självklart uppmärksammas och hanteras så att utsläppen för varje typ av produktion blir så låga som möjligt. Detta är också en ständigt aktuell fråga för den svenska kött- och charkindustrin. Men det faktum att en viss typ av produktion påverkar den omgivande miljön gör det inte automatiskt oetiskt eller fel att exportera sådana varor. Det kan tvärtom vara ett klimatmässigt effektivare utnyttjande att skicka produkter som inte efterfrågas i Sverige till Kina istället för att köttet förstörs. Svinn och mat som förstörs är en starkt bidragande orsak till livsmedelsproduktionens klimatpåverkan.

Vi i västvärlden bör inte tala om för befolkningen i Kina hur de skall leva sina liv och i praktiken underkänna deras förmåga att själva avgöra vad de skall servera på tallriken. Kött är ett livsmedel som är mycket viktigt för att vi skall få i oss en näringsriktig kost. Det är därmed fel att neka kineserna den höjningen av levnadsstandarden som de nu har möjlighet till med bland annat en högre köttkonsumtion. Det är något som vi i västvärlden själva unnat oss under de senaste 50 åren.

Åke Rutegård

VD, Kött och Charkföretagen

08-762 65 31


Om Kött och Charkföretagen

Kött och Charkföretagen, KCF, är specialistorganisationen för den svenska kött- och charkbranschen. Medlemsföretagen i Kött och Charkföretagen, KCF, bedriver verksamhet inom kött-, chark- eller färdigmatsbranschen i Sverige. Medlemmarna i Kött och Charkföretagen, KCF, är stora och små, hanterar svensk såväl som importerad råvara och tillverkar både konventionella och ekologiska produkter. Antalet medlemmar är 88 stycken. Kött och Charkföretagen, KCF, representerar företag som sammanlagt omsätter ca 28 miljarder kronor och sysselsätter drygt 8 000 personer. Kött- och charkbranschen är därmed den näst största enskilda delbranschen inom livsmedelssektorn.


Kontaktpersoner

Magnus Därth
Verkställande Direktör (VD)
Magnus Därth