2015-11-18 10:26Pressmeddelande

Svenska kött- och charkprodukter har en framtid i kinesisk matkultur

null

Kina är framtidsmarknaden för svenska livsmedel, inte minst svenskt griskött. Det är den svenska kvaliteten och matsäkerheten, i kombination med grisköttets betydelse i den kinesiska matkulturen ger en stor positiv potential för både Sverige och Kina i våra framtida samarbeten.Idag har Kinas ambassadör Chen Yuming och landsbygdsminister Sven-Eric Bucht diskuterat svenska råvaror och kinesisk matkultur under en pressträff på restaurang Formosa i Gamla Stan i Stockholm. Nästa vecka åker en svensk delegation under Landsbygdsministerns ledning till Kina för att fortsätta samtalen att godkänna Sverige som exportland av griskött.

Kina är välkända för sin goda matkultur och varianter på denna har funnits i Sverige sedan 1944 då kinesisk mat serverades för första gången i Stockholm. I takt med att Kinas ekonomi förbättrats har efterfrågan på griskött ökat kraftigt, gärna köttdetaljer med ben, men även andra kvalitativa kinesiska delikatesser.

Kina är världens näst största importör av livsmedel och det land där det konsumeras mest griskött i hela världen. Den genomsnittlige kinesen äter 39 kilo griskött per år. Det är mer griskött än den genomsnittlige svensken konsumerar. Griskött förknippas i Kina med framgång, fertilitet och virilitet. Att allt fler kineser dagligen konsumerar alltmer griskött är en konkret symbol för Kinas ekonomiska framgång. En positiv utveckling som nu sprider sig snabbt till fler delar av Kina, vilket innebär att konsumtionsökningen av griskött i Kina beräknas fortsätta under många år framöver.

Nästa vecka åker en svensk delegation under ledning av Sven-Erik Bucht, Sveriges landsbyggdminister, tillsammans med representanter från näringsliv, branschorganisationer, myndigheter med flera till Kina för att lyfta fram ett långsiktigt samarbete av svenska livsmedel, däribland svenskt griskött och i förlängningen också förädlade köttprodukter. Ett exportsamarbete som dels gynnar de kinesiska konsumenterna med högkvalitativa och säkra svenska produkter, men samarbetet förväntas även ge en gynnsam ekonomisk utveckling för svenska kött- och charkföretag och även svenska djurproducenter.

  • Den kinesiska matkulturen utgör en stor potential för den svenska kött- och charkbranschen. I städerna finns en starkt växande trend att satsa på en hälsosam och bekväm mat, särskilt bland unga kineser. I Sverige finns produkter, både kött och förädlade produkter, som väl matchar denna trend, berättar Magnus Därth, vd, branschorganisationen Kött och Charkföretagen. Enligt vår uppskattning kan cirka 25 miljoner kilo griskött producerat av svenska bönder säljas till ett högre pris på i snitt fyra kronor per kilo i Kina. Det är en inkomstförstärkning på 100 miljoner kronor årligen för den svenska köttbranschen.

Enligt, Magnus Därth, Kött & Charkföretagen, uppskattar de kinesiska kunderna och konsumenterna att de svenska produkterna produceras på ett säkert och hållbart sätt. Produktionskedjans fokus på matsäkerhet och spårbarhet, men också låg antibiotikaförbrukning och bra djurskydd är alla faktorer som bidrar till att svenska produkter har ett högt förtroende i Kina.

För mer information kontakta:

Magnus Därth, vd, Kött & Charkföretagen, tfn: 076-842 65 33


Om Kött och Charkuteriföretagen

Kött och Charkföretagen, KCF, är specialistorganisationen för den svenska kött- och charkbranschen. Medlemsföretagen i Kött och Charkföretagen, KCF, bedriver verksamhet inom kött-, chark- eller färdigmatsbranschen i Sverige. Medlemmarna i Kött och Charkföretagen, KCF, är stora och små, hanterar svensk såväl som importerad råvara och tillverkar både konventionella och ekologiska produkter. Antalet medlemmar är 88 stycken. Kött och Charkföretagen, KCF, representerar företag som sammanlagt omsätter ca 28 miljarder kronor och sysselsätter drygt 8 000 personer. Kött- och charkbranschen är därmed den näst största enskilda delbranschen inom livsmedelssektorn.


Kontaktpersoner

Magnus Därth
Verkställande Direktör (VD)
Magnus Därth