2011-03-10 14:24Pressmeddelande

Svensken äter allt mer kött

Nyligen har Statistiska Centralbyrån (SCB) tagit fram preliminär statistik över utvecklingen på den svenska köttmarknaden under 2010. Sammantaget visar siffrorna att kött står högt i kurs hos den svenske konsumenten.

Totalt ökade konsumtionen av gris-, nöt- och lammkött under 2010 med 3,5 procent, vilket motsvarar drygt 20 000 ton. Störst var ökningen för grisköttskonsumtionen med en ökning på 4 procent eller drygt 13 000 ton. Efterfrågeökningen för nötkött var ungefär lika stor med en ökning på 3,7 procent eller knappt 9 000 ton. Konsumtionen av lammkött minskade från en låg nivå med ca 1 500 ton.

- ”Utvecklingen av den svenska köttmarknaden under 2010 visar att de åtgärder i form av en tredjepartscertifiering av den svenska grisproduktionen som slakterierna krävde efter att grisproduktionen uppmärksammades i november 2009 har varit effektiva och bibehållit ett stort förtroende på marknaden. Det är vår bedömning att de åtgärder som myndigheterna vidtagit för att förbättra kontrollen ute på gårdarna också har bidragit till ett högt förtroende.” säger Kött och Charkföretagens VD Åke Rutegård i en kommentar.

Konsumenterna verkar också oberörda av de ofta överdrivna och alarmistiska budskap gällande köttets klimatpåverkan som återkommande får uppmärksamhet i media.

Då den inhemska produktionen av gris- och nötkött har problem med ett högt kostnadsläge, till stor del orsakad av nationella regelverk, har hela konsumtionsökningen för nötköttet och stora delar av ökningen för grisköttet tillgodosetts genom en ökad import. Under 2010 utgjorde importen 50 procent av konsumtionen av nötkött och 35 procent av konsumtionen av griskött.

Presskontakt:

Åke Rutegård

VD, Kött och Charkföretagen

08-762 65 31

För mer information om statistiken kontakta Jimmy Hagsten, SCB, telefon 019-17 64 94


Om Kött och Charkuteriföretagen

Kött och Charkföretagen, KCF, är specialistorganisationen för den svenska kött- och charkbranschen. Medlemsföretagen i Kött och Charkföretagen, KCF, bedriver verksamhet inom kött-, chark- eller färdigmatsbranschen i Sverige. Medlemmarna i Kött och Charkföretagen, KCF, är stora och små, hanterar svensk såväl som importerad råvara och tillverkar både konventionella och ekologiska produkter. Antalet medlemmar är 88 stycken. Kött och Charkföretagen, KCF, representerar företag som sammanlagt omsätter ca 28 miljarder kronor och sysselsätter drygt 8 000 personer. Kött- och charkbranschen är därmed den näst största enskilda delbranschen inom livsmedelssektorn.


Kontaktpersoner

Magnus Därth
Verkställande Direktör (VD)
Magnus Därth