2012-03-05 09:15Pressmeddelande

Sverige initierar en diskussion i Bryssel om en fortsatt användning av rökaromer i ekologiska charkprodukter

null

EU-kommissionen har nyligen konstaterat att rökaromer inte längre får användas i ekologiska livsmedel. Regeringen genom Landsbygdsminister Eskil Erlandsson har meddelat att Sverige kommer att ta upp frågan med kommissionen med syftet att ändra regelverket. Trots både hälso- och miljömässiga fördelar riskerar den nya tolkningen att leda till att svenska charkföretag tvingas till en återgång till traditionell rökning med kostsamma investeringar som följd.

I modern charktillverkning finns det huvudsakligen två metoder för att röka produkter; traditionell rökning och återskapad rök från rökkondensat. Traditionell rök genereras från trämaterial (främst spån eller flis) i charkanläggningen och leds in i det skåp där produkterna sedan röks. Vid rökning med återskapad rök genereras röken från trä, kondenseras och renas hos ett separat företag. I charkanläggningen återskapas sedan röken från vätskeform till rök genom ett högt tryck och speciell utrustning då den leds in i skåpet där produkterna sedan röks.

Rökning genom återskapad rök från rökkondensat är enligt bedömare helt likvärdig traditionell rökning med avseende på smak, färg och hållbarhet. Återskapad rök från rökkondensat har dock stora fördelar som både Livsmedelverket och den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, framhåller. Under rökkondensatets tillverkningsprocess renas det och det gör att den återskapade röken innehåller betydligt mindre skadliga ämnen än den traditionella röken. Därutöver är metoden miljövänligare, eftersom oftast mindre direkta utsläpp sker och mindre rengöringsmedel behöver användas då rökskåpen ska rengöras.

- I svensk charkindustri är både den traditionella rökningsmetoden och rökning med återskapad rök viktiga. Det blir dock helt orimligt då en ny tolkning av EU-regelverket förbjuder den hälso- och miljömässigt bättre metoden just i ekologiska produkter, säger Åke Rutegård, VD för Kött och Charkföretagen.

Under ett studiebesök nyligen på Svenskt Butikskötts anläggning i Stockholm meddelade Landsbygdsminister Eskil Erlandsson att Sverige kommer att ta upp en diskussion med kommissionen om det ekologiska regelverkets utformning i denna del. Detta är ett besked som Kött och Charkföretagen välkomnar.

- Landsbygdsministerns engagemang är mycket välkommet. En återgång till traditionell rökning för produktion av många ekologiska charkprodukter kommer att innebära kostsamma investeringar för en bransch som redan idag har en pressad lönsamhet. Kan vi undvika detta tjänar hela livsmedelkedjan på det, inte minst de ekologiska djuruppfödarna, säger Åke Rutegård avslutningsvis.

Presskontakt:

Åke Rutegård

VD, Kött och Charkföretagen

08-762 65 31


Om Kött och Charkuteriföretagen

Kött och Charkföretagen, KCF, är specialistorganisationen för den svenska kött- och charkbranschen. Medlemsföretagen i Kött och Charkföretagen, KCF, bedriver verksamhet inom kött-, chark- eller färdigmatsbranschen i Sverige. Medlemmarna i Kött och Charkföretagen, KCF, är stora och små, hanterar svensk såväl som importerad råvara och tillverkar både konventionella och ekologiska produkter. Antalet medlemmar är 88 stycken. Kött och Charkföretagen, KCF, representerar företag som sammanlagt omsätter ca 28 miljarder kronor och sysselsätter drygt 8 000 personer. Kött- och charkbranschen är därmed den näst största enskilda delbranschen inom livsmedelssektorn.


Kontaktpersoner

Magnus Därth
Verkställande Direktör (VD)
Magnus Därth