2009-08-11 14:47Pressmeddelande

Tillsatser i skinka - inte bara onyttiga!

  • Hur går tillverkning av smörgåsskinka till?
  • Varför används tillsatser som nitrit, fosfat mm i skinka?
  • Vad menas med tumlad och pressad skinka?

Augustinumret av tidningen Köttbranschen tar upp dessa frågor och belyser i ett reportage hur modern skinktillverkning går till på ett medelstort charkföretag, Direkt Chark AB i Göteborg.

Artikeln är även ett debattinlägg från branschen i den aktuella debatten om tillsatser och moderna tillverkningsmetoder i livsmedelsindustrin.

För ytterligare information kontakta:

Håkan Nordblom, VD Direkt Chark AB - 031-33 77 612

Åke Rutegård, VD Kött och Charkföretagen (KCF) - 070 - 528 88 99


Om Kött och Charkuteriföretagen

Kött och Charkföretagen, KCF, är specialistorganisationen för den svenska kött- och charkbranschen. Medlemsföretagen i Kött och Charkföretagen, KCF, bedriver verksamhet inom kött-, chark- eller färdigmatsbranschen i Sverige. Medlemmarna i Kött och Charkföretagen, KCF, är stora och små, hanterar svensk såväl som importerad råvara och tillverkar både konventionella och ekologiska produkter. Antalet medlemmar är 88 stycken. Kött och Charkföretagen, KCF, representerar företag som sammanlagt omsätter ca 28 miljarder kronor och sysselsätter drygt 8 000 personer. Kött- och charkbranschen är därmed den näst största enskilda delbranschen inom livsmedelssektorn.


Kontaktpersoner

Magnus Därth
Verkställande Direktör (VD)
Magnus Därth