2011-11-09 09:21Pressmeddelande

Tveksamma slutsatser bakom köttfri måndag

null

Ex-Beatlen Paul McCartney introducerade för ett par år sedan idén Köttfri måndag, som har fått ett stort genomslag  i media i hela västvärlden. I Sverige har nu flygbolaget Malmö Aviation och hotellet Nordic Light i Stockholm upphört att servera kött på måndagar med hänvisning till att man vill bidra till att minska köttets klimatpåverkan.  Miljöpartiet har motionerat i Stockholms landsting med samma förslag. I uppfödarkretsar har detta orsakat en viss oro för att en spridning av Köttfri måndag skulle kunna försämra möjligheterna för svensk köttproduktion.  Denna oro för negativ påverkan på köttproduktionen är inte unik för Sverige utan finns i större eller mindre grad i flera EU-länder.

Bakgrunden till debatten om köttproduktionens, främst nötköttets, inverkan på klimatförändringen, är FN:s jordbruksorganisation FAO:s rapport ”Livestock´s Long Shadow” som publicerades 2006 och som citerats flitigt i klimatdebatten sedan dess. I rapporten uppgavs att 18 procent av växthusgasutsläppen kan hänföras till köttproduktionen i världen.  Denna slutsats har ifrågasatts från många håll sedan dess och FAO har aviserat att man nu arbetar med en uppföljare som ska få ett bredare anslag. Intressant att notera är att FAO nu söker samarbete med tre intressegrupper, köttindustri, regeringar och NGO´s (non-government organizations) för uppföljningsprojektet. Köttindustrin kommer, om samarbetet genomförs, sannolikt att representeras av sin världsorganisation IMS (International Meat Secretariat) där våra europeiska branschorganisationer UECBV och CLITRAVI är med. FAO framhåller att projektet är strikt vetenskapligt till sin natur och slutrapporten kommer inte att innehålla policyrekommendationer. Den europeiska köttindustrin väntar nu med stort intresse på FAO:s nya studie av köttproduktionens inverkan på klimatförändringen och slutsatserna kommer att få mycket stor betydelse även för oss här i Sverige.

Från LRF och Sveriges Nötköttsproducenter har man kritiserat Malmö Aviation och Nordic Light Hotel för populism och grumliga argument för åtgärden att införa Köttfri måndag, och flaggar för att man nu ska vässa argumenten för den svenska köttproduktionens fördelar från klimatsynpunkt. Man är orolig för att Köttfri måndag ska sprida sig och framhåller inkonsekvensen av att det enbart är kött och inte mjölkprodukter som utesluts på måndagar. Mjölken och nötköttet har ju samma ursprung, nämligen kossan!

Magnus Kempe, omvärldsanalytiker på trendspaningsföretaget Kairos Future är enligt tidningen ATL tveksam till att fenomenet Köttfri måndag får något större och mer varaktigt genomslag i Sverige. Vi delar den bedömningen. Men även om några fler företag hakar på tror vi inte att det kommer ha någon väsentlig inverkan på svenskarnas köttkonsumtion. Förtroendet för kött som ett av våra äldsta och viktigaste (och godaste) näringsrika baslivsmedel är grundmurat i Sverige. Som branschorganisation, arbetar inte KCF för att öka köttkonsumtionen ytterligare. Vi anser att det är upp till den informerade konsumenten att själv bestämma hur mycket kött som är lämpligt att konsumera med hänsyn till ätupplevelse, näringsinnehåll, klimat, hälsa etc. Och till sist, varför inte erbjuda ett vegetariskt alternativ till kötträtter veckans alla dagar i stället för en Köttfri måndag?

Åke Rutegård

VD, Kött och Charkföretagen

08-762 65 31


Om Kött och Charkuteriföretagen

Kött och Charkföretagen, KCF, är specialistorganisationen för den svenska kött- och charkbranschen. Medlemsföretagen i Kött och Charkföretagen, KCF, bedriver verksamhet inom kött-, chark- eller färdigmatsbranschen i Sverige. Medlemmarna i Kött och Charkföretagen, KCF, är stora och små, hanterar svensk såväl som importerad råvara och tillverkar både konventionella och ekologiska produkter. Antalet medlemmar är 88 stycken. Kött och Charkföretagen, KCF, representerar företag som sammanlagt omsätter ca 28 miljarder kronor och sysselsätter drygt 8 000 personer. Kött- och charkbranschen är därmed den näst största enskilda delbranschen inom livsmedelssektorn.


Kontaktpersoner

Magnus Därth
Verkställande Direktör (VD)
Magnus Därth